9.1 C
Paris
Wednesday, February 1, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

سازمان مجاهدین بعد از ۵۲سال غبار زدایی از اسلام؟

ابراهیم مازندرانی همدوره حنیف نژاد و سعید محسن و …:

“”بزرگترین کاری که تا امروز مجاهدین به عقیده من کردند این است که اسلام مرتجع و اسلامی که گرد و غبار رویش را گرفته بود، پاک کردند اسلام واقعی را به جهان نشان دادند،””

اخیرا فرقه رجوی با تاکتیک فرار بجلویی که از سال ۱۳۶۳ جهت لاپوشانی و ابراز قدرت پوشالی اتخاذ کرده در یک اقدام بسیار مضحک و رسوای دیگری که رجوی با علم کردن خودش بعنوان رهبر عقیدتی و امام زمان اجبارا مجبور شد که مریم رجوی را بعنوان مسئول اول پوشالی معرفی کند شروع کرد، اقدام به معرفی یک فقره مسئول اول دیگر نمود تا از اینطریق سقوط ۵۰۰۰ کیلومتری به قعرچاه آلبانی و اضمحلال نیروی خسته، نا امید، دیکتاتور زده، بیمار، فرسوده و متنفر از تشکیلات مافیایی اش را که حتی با تهدید به قطع عایدی ماهانه پناهندگی و تهدید به گرسنگی دادن و بی سرپناه گذاشتن در کشور فقیر آلبانی نیز قادر نیست از فرار آنها از جهنم فرقه اش جلوگیری نماید، با نامگذاری این پوشال بافی “پرتاب بجلو” (به میزان ۶۰۰۰کیلومتر) تا آنسوی ایران شاید بتواند کمی بهبود بخشد.

در این میان نیز عوامل مزدور و جیره خوار سی ساله اش از اسحاب کهف مانند آقای ابراهیم مازندرانی (معروف به حاجی مازندرانی) و “شو”رایی هایی که بقول مسعود رجوی کاری جز گرفتن پول و خوشگذرانی در اروپا ندارند و البته بعضی سیاستمداران کرایه ای بعلاوه در غیاب حتی یکنفر ایرانی که بعد از سی خرداد ۶۰ به این تشکل اضافه شده باشد چند عنصر بظاهر مسلمان از فرانسه و لبنان که معلوم نیست تا چند وقت دیگر مانند آقای دکتر محمد علی علامه حسینی توسط مریم رجوی به اصل خود ارجاع داده خواهند شد، بمیدان آورد و جهت ریختن آتش تهیه و شلوغ کردن در مورد این پرتاب موشک کاغذی دست بدامنشان شود.

ابراهیم مازندرانی (حاجی مازندرانی) کیست؟
آقای ابراهیم مازندرانی که در این جلسه آشکارا خوشحالی عمیق خود را از سقوط آزاد تشکل فرقه رجوی به قعر آلبانی را در عمق وجودش جشن گرفته بود در ظاهر از اونس و اولفت هایش با حنیف و و سعید محسن سخن گفت.

ابراهیم مازندرانی مسئول کمسیون اصناف “شو”را نیازی به معرفی ندارد خودش خودش را معرفی کرد. او کسی است که از زمان شاه با بنیانگذاران سازمان همرزم بوده وبعد از اعدام بنیانگذران این فرقه در زندان بوده است. این عضو با سابقه در شروع و خلال تروریسم فرقه رجوی بهمراه کل خانواده از ایران خارج و در پاریس مستقر شد. حاجی مازندرانی جزء کسانی بود که با سیاسیت تروریستی رجوی مخالف بود. و آوارگی خودش و خانواده اش و همه مجاهدین و کشت و کشتارهای جاری در کشور را محکوم میکرد و توجیهی برایش قائل نبود. بدلیل مخالفتش با سیاست تروریستی رجوی مورد تنفر مسعود رجوی بود. و تا سال ۱۳۶۳ در اور سورواز مستقر بود و درحد یک پادو در آشپزخانه اور سورواز (مقر استقرار رجوی) بعنوان نفر خرید و تهیه گمارده شده بود. وی مجبور بود که بدلیل وابستگی مالی و حقوقی و … در حاشیه تشکیلات باقی بماند.

مسعود رجوی تنفرش را از حاجی مازندرانی آشکارا در جمع افراد مستقر در اورسورواز توسط مهدی ابریشمچی پخش کرده بود. طوریکه همه مجاهدین به حاجی مازندرانی بعنوان یک عنصر بریده و زالو صفت که روی دست مسعود رجوی مانده است نگاه میکردند. و اینکه با این سابقه مبارزاتی در زمان حنیف نژاد در زمان مسعود رجوی کنار کشیده و به او پشت کرده است.

مهدی ابریشم چی نیز که از نفرت مسعود رجوی از حاجی مازندرانی مطلع بود برای خود شیرینی هرگاه که مسعود رجوی برای نهار به جمع ما در نهارخوری اورسوروزا میپیوست برای خوش آمد مسعود آهنگی با مضمون “حاجی مازندرانی نمی میخواهی بدانی که عمر از صد گذشته …” را دم میگرفت و همگی از جمله مسعود رجوی میخواندند.

در جریان ضد انقلاب ایدئولژیک مسعود رجوی در سال ۱۳۶۴ حاجی مازندرانی به مخالفت جدی با آن پرداخت و خودش را کلا از تشکیلات کنار کشید. و از اورسورواز نیز رفت. سالها حتی در جلسات شورا نیز شرکت نمیکرد. ولی چون دخترش اسیر در دست رجوی بود و نیازهای مالی و حقوقی و… در فرانسه نمیتوانست مخالفت جدی وعلنی بکند.

حاجی مازندرانی بدلیل مخالفت محتوایی با سیاستهای تروریستی و وطن فروشانه مسعود رجوی در رابطه با عراق هنگام انتقال تشکیلات رجوی به عراق به آنجا نرفت. و بعدها نیز که کل تشکیلات از فرانسه به عراق منتقل گردید هیچگاه در عراق مستقر نشد.

مازندرانی از جمله افراد بغایت بی محتوا و بی خاصیتی است که قبلا نیز بدانها بعنوان زندانیانِ زمانِ شاه تشکیلاتِ رجوی اشاره کرده ام که تماما مردم ایران و منافع عالیه آنرا به تعصب سازمانی و مبارازتی گذشته خود فروخته و در مقابل رجوی موضعگیری علنی نمیکنند، به باوجود اینکه مسعود رجوی از سال ۲۰۰۳ فراری و مخفی شد و از سال ۲۰۱۶ مرگش رسما توسط عربستان قیم فرقه رجوی اعلام شده و بعد از ۳۳سال که مریم رجوی بطور پوشالی در رهبری سازمان قرار دارد در پنجاه دومین سالگرد تاسیس این فرقه ننگین تنها قادر به بافتن محملاتی شد که در زیر آمده است :

” خیلی چیزها از این خواهر مریم دیدیم اقلاً دو نفر قبل از من این نسل سوم است به خدا من دهنم باز مانده بود این چی میگه؟ این در چه مکتبی تربیت شده، کدام مکتب بود اینها را به این‌جا رسانده، این همان مکتب واقعی اسلام است که مریم اینها را تربیت کرده، “

کل محملات ابراهیم مازندرانی دارای ۱۴۷۸کلمه، ۷۳۱۴ کاراکتر در طی ۱۰۳ خط بود و فقط ۳خط ویا ۵۳ کلمه آن در روز پنجاه و دومین سال تاسیس سازمان و ۳۳ سال بعد از حضور مریم رجوی در رهبری سازمان در مورد مریم رجوی سرهم نمود آنهم تنها و تنها به کلی گویی مبهم پرداخت که در فوق آمد.

به این میگویند توف سربالا، مازندرانی حتی نتوانست به یکی از “خیلی چیزها” یئکه از مریم رجوی دیده اشاره کند. در صورتیکه در ۱۰۰خط اول تماما از خودش و از حضورش در مبارزه در زمان شاه گفت در روزیکه مریم رجوی حضور دارد و شاهکارهای خود از زنانی که به زعم خودش هرکدام جهان را قرار است با یک انگشت بلند کنند محملات فوق را بیان کرد.

این است آن حضور زورکی بعنوان نمادی از ضدیت مردم ایران که در رویکرد حاجی مازندرانی ای که از زمان حنیف نژاد در مبارزه حاضر بوده، به زندان نیز رفته، اما از زمان شروع تروریسم رجوی سی و اندی سال است که حتی خبری از او نیست تظاهر میکند. و زبانش نچرخید یک فاکت از کارکردهای تاریخساز رهبری پوشالی مریم رجوی ارائه کند، چه برسد به ماکتهای کاغذی و یا به قول امروزیها ویرچوال ریٍآلیتی زهرا مریخی بعنوان مسئول اول.

سخنرانی مازندرانی دراین جلسه که همقطاران سابقش مانند محمد علی تشید، مجید معینی (قهرمان مقاومت در زیر شکنجه زمان شاه)، محمود احمدی، جلال گنجه ای، مهدی فیروزیان، …سالیان است که از صحنه سیاسی تشکیلاتی غایب هستند، بطور آشکاری و به زبان مجاهدین رهبری مریم رجوی را رد کرد. و حتی در حد چند حرف (کاراکتر) نیز به پوشالهایی امثال زهرا مریخی و دیگر پوشالهای سابق اشاره ای نکرد

در ضمن باید از حاجی مازندرانی سوال کرد که این چه شجره طیبه ای است که حنیف نژاد در ایران کاشت ولی گلهای کاغذیش در آلبانی روئیده اند؟ و برای تجمعاتی که هزینه هایش مانند هزینه زندگی خودت را سعودیها تامین میکنند حتی یک ایرانی شرکت نمیکند و باید با فریب و تطمیع مردم کوچه وبازار و کمپهای پناهندگی سیاهی لشکر بجای ایرانیان جور کند.

این کدام اسلام است که غبارزدایی و نجات یافته؟ که ظاهرا آل سعود از جنایتکارترین حکام روی زمین نیز بدان گرویده و حمایت میکند وجناتیکارترین جناحهای آمریکا، صدام حسین لائیک و ضد مذهب و از جانیان ثبت شده در تاریخ با سابقه بمباران شیمیایی مردم عراق و قاتل میلیونها ایرانی، متجاوز به ایران و کویت …حمایتش میکنند؟

داود ارشد – نه به تروریسم و فرقه ها

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط