6.2 C
Paris
Friday, December 8, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

زندانی دیگر تحت عنوان اشرف ۳

این روزها سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی سخت در تلاش و تکاپو هستند که نیروهای نگونبخت را از کمپ آپارتمانی  تیرانا به یک منطقه دور افتاده تحت عنوان اشرف ۳ منتقل کنند و حسابی سران فرقه مشغول این جابجایی و انتقال نیروهای نگونبخت به زندانی دیگر تحت عنوان اشرف ۳ هستند.

ولی نیروهای بجان آمده از تشکیلات قرون وسطایی از آنجائی که بخوبی می دانند که این جابجایی و انتقال تحت عنوان اشرف ۳ همانند همان قلعه الموت در اشرف و کمپ لیبرتی در بغداد زندانی بیش نیست که فرقه تروریستی رجوی برای بقاء تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش تدارک دیده است.  لذا سران فرقه و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی با متوسل شدن به انواع و اقسام حیله ها و ترفند های گوناگون سعی در کشاندن نیروهای نگونبخت به زندانی دیگر تحت عنوان اشرف ۳ دارد تا به خیال خام خود بتواند از از موج روز افزون نیرویی جلوگیری کند و جلوی فروپاشی کامل تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش را بگیرد. اما باید به این خانم که مدعی رئیس جمهور برگزیده به اصطلاح مقاومت هست خاطر نشان سازم که همان گونه که در قلعه استراژیکی اشرف که با حمایت همه جانبه صدام حسین تبدیل به زندانی بزرگ برای نیروهای سازمان کرده بودید و همان طور که کمپ لیبرتی در بغداد را که با دنبال کردن خط ماندن در عراق تبدیل به یک زندان و قتلگاه برای نیروهای سازمان کرده بودید نتوانستید جلوی ریزش نیرویی و از دست دادن قلعه الموت در اشرف و کمپ لیبرتی و خروج خفت بار از کشور عراق را بگیرید اینبار با انتقال نیروهای سازمان به زندانی دیگر تحت عنوان اشرف ۳ نمی توانید به اهداف شوم خود برسید و نکته دیگر اینکه خانم رجوی بحای سو استفاده از حرکات اعتراضی مردم ایران نسبت به معیشت و مسائل اقتصادی و صنفی و پیچیدن نسخه دروغین آزادی برای مردم ایران بهتر است از ادامه در بند نگه داشتن نیروهای سازمان و انتقال آنها از زندانی به زندانی دیگر تحت عنوان اشرفی دیگر دست بردارد و دست از سر آنها بردارد و اجازه بدهد که خودشان برای آینده شان تصمیم گیری کنند و با انتقال آنها از زندانی به زندانی دیگر تحت عنوان اشرف ۳ که در حقیقت یک اردوگاه مرگ تدریجی می باشد دست بردارد و مردم ایران نه تنها نیازی به نسخه پیچیدن یک فرقه تروریستی که خودش زندان بان نیروهای خود می باشد ندارند بلکه بخاطر جنایات و خیانت های بیشمار تان علیه شان و همسویی تان با آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر عربستان سعودی و اسرائیل علیه منافع ملی شان به شدت از شما متنفرند. بنابراین شما با درست کردن زندانی دیگر برای نیروهای سازمان و خود شیرینی برای اربابان منطقه خاورمیانه و امریکایی و سو استفاده از حرکات اعتراضی مردم ایران نسبت به معیشت و مسائل اقتصادی و صنفی  نه تنها نمی توانید به اهداف شوم خود برسید بلکه چهره کثیف و دروغین خودتان را که پشت ماسک و نقاب آزادی و حقوق بشر مخفی کرده اید بیشتر و بهتر از گذشته افشا و نمایان می سازید و مطمئن باشید که با دنبال کردن اینگونه کارها نه می توانید جلوی ریزش نیرویی و فروپاشی کامل تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده تان را بگیرید و نه می توانید مردم ایران را فریب دهید.

علی جهانی، وبلاگ آیینه

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط