3.4 C
Paris
Tuesday, March 28, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

دکتر جمشید تفریشی از دانمارک، میهمان تلویزیون مردم تی وی

اگر این شخص رجوی ذره ای شرافت داشت. اگر این شخص رجوی ذره ای غیرت داشت. که در نظامهای کلاسیک فرمانده، و در نظامهای پارتیزانی باز فرمانده، اگر مسئول شکست عملیاتی باشد باید درجا یک گلوله خالی کند به مغز خودش که وای من این همه نیرو را بی جهت به کشتن دادم. ولی این آقای رجوی بجای این که بیاید کوچکترین انتقادی از خودش بکند تمام گناهان را انداخت به گردن نیروها که شما چکار می کردید در چهارزبر؟ به فکر چه بودید؟ به فکر زنت بودی؟ به فکر بچه ات بودی؟ خوب نادان! آخه وقتی که سلاح ندادی، آذوقه ندادی و کمکهای دیگر را ندادی پس به چه باید …

مردم تی وی

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط