7.9 C
Paris
Tuesday, October 4, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

دو زن برهنه به حضور دونالد ترامپ در حوزه رای‌گیری اعتراض کردند

هنگامیکه دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا میخواست به یکی از حوزه‌های رای گیری در نیویورک وارد شود، با دو زن برهنه معترض مواجه شد.

این دو زن نیمه برهنه ضمن فاشیست خواندن او به حضور دونالد ترامپ اعتراض کردند.

آنها با اعتراض و فریاد از دونالد ترامپ خواستند که به این حوزه رای گیری وارد نشود.

پلیس این دو نفر را دستگیر کرده و از حوزه رای گیری خارج کرد.

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط