11.9 C
Paris
Tuesday, May 30, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

ده هزار کودک پناهجو در یونان به مدرسه می روند

بنا به گزارش خبرگزاری ها، یونان در مرحله اول ۲۰ مدرسه را به صورت رایگان برای کودکان پناهجو اختصاص داده است.
در همین رابطه شماری از کودکان پناهجو از روز دوشنبه دهم اکتبر، سال تحصیلی خود را در ۲۰ مدرسۀ این کشور آغاز کردند.
این کودکان پناهجو که تعداد آنها ۱۵۰۰ نفر گزارش شده است، بعد از واکسینه شدن امکان یافته اند در این مدارس حضور یابند. قرار است تعداد نزدیک به ۱۰ هزار کودک پناهجو در سراسر یونان به ترتیب و بعد از واکسینه شدن تا پایان اکتبر به مدارس این کشور راه یابند.
این کودکان در مدرسه دروسی نظیر موسیقی، زبان انگلیسی و یونانی، ورزش و ریاضی یاد خواهند گرفت.
راهیابی این کودکان به مدارس با اعتراض تعدادی از والدین یونانی همراه بوده است.
یانیس اسپاندیس، دبیر کل وزارت آموزش یونان از مقابل مدرسه ای در آتن ادغام این کودکان پناهجو با کودکان یونانی را ضروری می داند و می گوید: «امروز یک روز سمبولیک است و ما می خواستیم نشان بدهیم که ورود این کودکان به مدرسه بلامانع است و مشکلی در این باره وجود ندارد.»
با این حال در شهر «تسالونیک» در شمال این کشور، تعدادی از والدین یونانی با تجمع در مقابل مدرسه ای، امکان استفادۀ مشترک از سرویس های بهداشتی توسط این کودکان را عاملی برای انتقال بیماری به کودکان خود دانسته اند. پلیس یونان در مقابل این مدرسه برای عبور این کودکان پناهجو و امکان ورود آنها به این مدرسه یک راهروی محافظتی درست کرده است.
به گزارش منابع خبری محلی، در مدرسه ای دیگر در همین شهر اما کودکان یونانی با کف زدن و شادی از کودکان پناهجو استقبال کرده اند.
با این حال، تعداد نزدیک به هشت هزار کودک پناهجو که در مراکز ثبت نام در جزایر یونان بسر می برند و طبق معاهدۀ اتحادیۀ اروپا و ترکیه قرار است به این کشور برگردانده شوند، شامل این برنامۀ آموزشی نمی شوند. به گفتۀ مقامات وزارت آموزش یونان، این کودکان شامل برنامۀ آموزشی دیگری می شوند که در این اردوگاهها آغاز خواهد شد.

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط