23.9 C
Paris
Friday, July 19, 2024

دادگاه تجدیدنظر بلژیک احکام زندان سه عضو وزارت اطلاعات ایران را تأئید و افزایش داد

دادگاه تجدید نظر بلژیک امروز سه شنبه دهم ماه مه احکام زندان سه عامل انفجار تروریستی نافرجام در اجتماع سازمان مجاهدین خلق ایران در حومۀ پاریس در سال ٢٠١٨ را تأئید کرد و در یک مورد حکم زندان یکی از محکومان را سه سال ارتقاء داد.

نسیمه نعیمی، همسر او، امیر سعدونی، و مهرداد عارفانی که در عین حال از ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در بلژیک به شمار می رود به هفده تا هجده سال زندان محکوم و هر سه از ملیت بلژیکی خود محروم شدند. در این بین، امیر سعدونی که در دادگاه بدوی به پانزده سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به هجده سال زندان محکوم شد.

متهم اصلی این پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در اتریش است که سازماندهندۀ اصلی عملیات تروریستی بوده است. او در دادگاه بدوی به اشد مجازات، یعنی بیست سال زندان، محکوم شد.

اسدالله اسدی تقاضای تجدیدنظر در حکم خود نکرده است. در رأی امروز خود دادگاه تجدیدنظر تصریح کرد که نسیمه نعیمی، امیر سعدوی و مهرداد عارفانی در کنار اسدالله اسدی نقشی فعال در “حوزۀ ۳١٢ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی داشته اند.”

دادگاه جنایی بلژیک این چهار تن را به خاطر ساماندهی انفجار تروریستی نافرجام در نشست سازمان مجاهدین خلق با حضور شخصیت های سیاسی غربی مجرم شناخت و به حبس های طویل المدت محکوم کرد.

رادیو فرانسه

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط