16.2 C
Paris
Thursday, June 1, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

تهاجم سازماندهی شده چماقداران باند رجوی به تظاهرات ایرانیان آزاده در میدان سن میشل پاریس

تهاجم سازماندهی شده چماقداران باند رجوی

به تظاهرات ایرانیان آزاده در میدان سن میشل پاریس

یکی از تروریست های رجوی به تظاهر کنندگان:آمده ایم اینجا بکشیمتون

از صبح روز جمعه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ محل تظاهرات ایرانیان آزاده واقع در میدان سن میشل پاریس،مکان تاخت و تاز تروریست های اعزامی مریم رجوی از اورسوراواز شده بود.رجوی با سازماندهی چماقداران حرفه ای خود قصد برخورد و برهم زدن تظاهرات را داشت.آنها از ساعت ۱۰ صبح با راه اندازی اکیپ های گشت زنی در میدان سن میشل و خیابان های منتهی به آن،در انتظار ورود و تجمع تظاهر کنندگان بودند تا با یورش و ضرب و شتم منتقدین و تاراج وسایل شان مانع از برگزاری تظاهرات گردند.

ساعت ۱۱٫۴۰ صبح،همزمان با تجمع اولین گروه از تظاهر کنندگان در قسمت غربی میدان سن میشل،چماقداران فرقه تروریستی رجوی به آنان یورش برده و ضمن برخورد فیزیکی با آنان اقدام به ترکاندن بادکنک ها،پاره کردن پرچم ها و غارت وسایل میز کتاب نمودند.در این یورش خساراتی به تظاهر کننندگان وارد آمد.

گویش لمپنی و فحاشی چماقداران نشان می داد که آنها پیشاپیش برای این تهاجم آموزش دیده اند.چماقداران باند تروریستی رجوی،تهاجم خود را عین دموکراسی دانسته و از تظاهر کنندگان می خواستند که محل را ترک کنند وگرنه عواقب خطرناکی برایشان خواهد داشت.

زن مهاجمی که گویا به تازگی از ایران به فرانسه صادر شده بود در حین ترکاندن بادکنک ها و تهاجم به تظاهر کنندگان می گفت برای دفاع از مردم ایران به تظاهر کنندگان حمله می کند.

فردی که با نام داریوش شناخته می شود و سابقا در پادگان اشرف آموزش های تروریستی دیده است،با تهدید یکی از تظاهر کنندگان می گوید؛اینجا را ترک کنید وگرنه باید منتظر عواقب کارتان باشید.او که سردسته یکی از گروه های ضربت باند رجوی در پاریس است با پوش راننده تاکسی به کار جاسوسی بر علیه ایرانیان آزاده و منتقد مشغول است.

مرد دیگری که گویا او نیز برای کارهای کثیف رجوی به تازه گی از ایران به فرانسه صادر شده است ضمن متهم نمودن یکی از تظاهر کنندگان به آموزش در یکی از هتل ها او را بعنوان مزدور جمهوری اسلامی معرفی می نماید در حالیکه فرد مورد نظر بیش از ۵ سال است که هیچگونه رفت و آمدی به ایران نداشته است.

فیلم ضمیمه گویای گوشه ای از وحشی گری چماقداران باند تروریستی رجوی در تهاجم به تظاهر کنندگان است:

فیلمی از تهاجم چماقداران فرقه تروریستی رجوی و غارت وسایل میز کتاب تظاهر کنندگان

 

 

در دقیقه ۱٫۲۳ فیلم یکی از تروریست های رجوی به یکی از تظاهر کنندگان می گوید؛

آمده ایم اینجا بکشیمتون

عکس این تروریست

 

این تروریست که سابقا در پادگان اشرف مشغول گذراندن دوره تروریستی بوده است

اکنون در فرانسه به تظاهر کنندگان می گوید؛

آمده ایم اینجا بکشیمتون!

چه کسی فتوای قتل منتدقین را برای این تروریست صادر نموده است؟به جز رجوی؟!

تصاویری از حمله چماقداران فرقه تروریستی رجوی به تجمع تظاهر کنندگان

 

 

جاسوس و چماقدار فرقه تروریستی رجوی حین تهدید یکی از تظاهر کنندگان

او که با نام داریوش شناخته می شود تحت پوش راننده تاکسی به خبرچینی از ایرانیان در پاریس اشتغال دارد

این فرد در عملیات فروغ جاویدان شرکت داشته و سال ها پیش از ساکنان پادگان اشرف در عراق بود

 

 

 

 

چماقداران رجوی بادکنک های سه رنگ را ترکانده و پرچم ها را پاره کردند

 

 

 

 

 

 

چماقدار تازه وارد فرقه رجوی از ایران به فرانسه

 

 

با حضور پلیس فرانسه،چماقداران فرقه تروریست رجوی محل مورد نظر را ترک نموده و به قسمت شرقی میدان سن میشل و خیابان های اطراف آن گسیل می شوند تا مانع از تجمع سایر گروه های تظاهر کننده گردند.آنها با مشاهده گروهی از اعضای جداشده در قسمت شرق و جنوب خیابان منتهی به میدان سن میشل به سمت آنان یورش برده و به صورت وحشیانه به ضرب و شتم آنان می پردازند.این گزارش پیش از این توسط آقای حامد صرافپور در سایت فریاد آزادی منتشر گردیده است:

فیلمی مستند از حمله و هجوم چماقداران رجوی به آکسیون افشاگرانه پاریس

 

روز جمعه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ در میدان سن میشل پاریس تظاهرات و آکسیون باشکوهی در اعتراض به حضور مریم قجرعضدانلو و برخی دیگر از رهبران فرقۀ تروریستی رجوی در فرانسه و در هشدار به حضور چنین فرقه خطرناک مذهبی که می تواند امنیت آینده این کشور را به خطر بیندازد به انجام رسید.

 

متعاقباً، از آنجایی که مریم قجرعضدانلو به هیچوجه تاب تحمل چنین آکسیونها و افشاگریهایی را ندارد، پیشاپیش برای برهم زدن تظاهرات اقدام نمود که در این راستا تعدادی از چماقداران تروریست خود را با طراحی لازم به صحنه فرستاد تا پیش از شروع آکسیون با ایجاد بلوا و خونریزی جلوی افشاگری جداشدگان خویش را بگیرد. برای اینکار دهها تن از نیروهای فدایی و خطرناک خویش را که قبلا در جریان خودسوزی دست اندرکار بودند به همراه تجهیزات لازم فیلمبرداری و ضرب و شتم به منطقه گسیل داشت. این نیروها در پوش عده ای توریست (که در واقع تروریست بودند) در سراسر منطقه پراکنده شده و هر کدام به صورت تکی و یا تیمی به کار جاسوسی پرداختند. به محض ورود گروههای اول جداشدگان به منطقه، این چماقداران اعزامی از اور-سور-اواز که مستمر از طریق فرمانده خود با مریم قجرعضدانلو در تماس بودند، به فرمان وی اقدامات ایضایی خویش برای آشوب و بلوا و ضرب و شتم نفرات را آغاز نمودند.

هدف غایی این گروه بر هم زدن آکسیون و جلوگیری از شکل گرفتن آن بود اما برای اینکار تاکتیکهایی اتخاذ نموده بودند می توان آنرا در محورهای زیر خلاصه نمود:

الف: فحاشی و عربده کشی برای تحریک جداشدگان تا به سمت آنها حمله کنند و بعد از این صحنه ها فیلمبرداری نموده و قضیه را برعکس جلوه دهند که گویی جداشدگان به نیروهای چماقدار فرقه حمله نموده اند.

ب: بعد از اینکه متوجه شدند تاکتیک فوق کارآیی ندارد و هیچکدام از جداشدگان با این عربده کشی ها تحریک نمی شود، تلاش نمودند با استفاده ابزاری از یک زن بددهان و خشن و مهاجم که مدام با حالتی تأثر برانگیز و در عین حال مضحک به افراد مختلف حمله می کرد، جداشدگان را به واکنش وادار نموده و با گرفتن عکس و فیلم تبلیغات گسترده براه اندازند و بگویید جداشدگان یک زن مجاهد را در میان خود گرفته و کتک زده اند.

پ: وقتی این بازیها هم نتیجه نداد، چماقداران دستور اجرای طرح شماره ۳ را دریافت نمودند که حمله گروهی به جداشدگان برای وادار کردن آنان به واکنش متقابل و وارد شدن پلیس و دستگیر کردن جداشدگان و برهم زدن آکسیون بود. اما اینکار نیز جواب نداد و جداشدگان از فرقه رجوی که این ترفندها را دریافته بودند با وجود اینکه مدام زیر ضرب و شتم قرار می گرفتند، اما جز در یکی دو نمونه برای دفاع از خود هیچکار دیگری انجام ندادند و همچنان تحمل می کردند.

ناگفته نماند که پلیس های لباس شخصی به طور دائم حرکتها را در نظر داشتند و به پلیس ضدشورش اطلاع داده بودند تا به محل اعزام شود.

ت: در آخرین مرحله، چماقداران رجوی با شدت هرچه تمام تر به جداشدگان حمله نموده و با استفاده از انواع ابزار در دسترس مثل پنجه بکس و صندلی های مربوط به رستورانها و غیره، افراد را زیر ضرب و شتم قرار دادند و به این ترتیب جداشدگان که قصد درگیری نداشتند، چندصدمتر از منطقه اصلی دور شدند. این ترفند جداشدگان باعث شد که کلیه تروریستها به منطقه ای دورتر کشیده شده و محل اصلی برای ورود جداشدگان دیگر که همچنان از شهرهای مختلف به منطقه می آمدند امن شود و آنها بتوانند میزهای کتاب خود را برپا نمایند و در عین حال تروریستهای رجوی با پیشروی خود در محلی پوشیده تر به دام پلیس ضدشورش بیفتند که به منطقه رسیده بودند. پلیسهای ضدشورش تمامی این چماقداران قداره بند اعزامی از سوی مریم قجرعضدانلو را دستگیر نموده و بداخل خودروهای حمل مجرمان منتقل نمودند.

گزارشات مختلفی در این رابطه در سایتهای مختلف و فیسبوک انتشار یافته است. سایت فریاد آزادی، بخشی از رخدادها را که در کلیپهای مختلف جمع آوری نموده بود به صورت منسجم در یک کلیپ آماده ساخته و در اختیار هموطنان عزیز قرار می دهد. در این ویدیو صحنه های حمله و هجوم چماقداران به تصویر کشیده شده است و در ادامه سخنان خانم بتول سلطانی نیز در مورد چگونگی مورد ضرب قرار گرفتن توسط چندین تروریست را خواهید شنید. بخشهایی از آکسیون اعتراضی هم در پایان این کلیپ گنجانیده شده است:

در همین رابطه:

گزارش لحظه به لحظه حمله تروریستهای رجوی به آکسیون افشاگرانه پاریس را ببینید.

روز جمع ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲،بیش از ۷۰ چماقدار فرقه تروریستی رجوی در تهاجم به تظاهر کنندگان در میدان سن میشل پاریس شرکت داشتند که تعدادی از سرکردگان و فرماندهان آنان هنگام شروع تظاهرات دستگیر شده و با ابزار چماقداری و دستبند به دست روانه زندان گردیدند.این گزارش مصور را از لینک زیر مشاهده نمایید:

پلیس فرانسه ۱۶ تروریست فرقه رجوی را دستگیر و زندانی کرد

سه روز قبل از آن نیز در روز ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲،تعدادی از تروریست های فرقه رجوی در شهر سرژی فرانسه به نمایندگان انجمن آریا حمله ور شده و قصد آدم ربایی داشتند.این گزارش را نیز از لینک زیر ملاحظه نمایید:

شکست توطئه آدمربایی تروریست های مریم رجوی در شهر سرژی

تهاجم وحشیانه چماقداران فرقه تروریستی رجوی به ایرانیان آزاده،افراد،شخصیت ها،منتقدین ،انجمن های حقوق بشری و دگر اندیشان طی روز های ۵ ژوئن ۲۰۱۲ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ نشان داد که آنها از تهاجمات برنامه ریزی شده سالیان گذشته تا کنون،نه تنها تحمل کوچکترین انتقاد را ندارند بلکه ظرفیت تروریستی سران و اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق در خیابان های فرانسه و اروپا همچنان فعال و غیر قابل کنترل می باشد.اینگونه تشبثات زبونانه و پرده دری سران سازمان که برای هراس افکنی و ترور شخصیت ها در فرانسه انجام گرفته،مسلما از چشم انظار عمومی،جامعه فرانسه،سیستم قضایی و منابع قانونی دولت فرانسه پنهان نمانده و گلوی آنان را در اورسوراواز با ابزار قانونی خواهد فشرد.عزم ایرانیان آزاده بر افشای هر چه بیشتر لانه فرقه تروریستی رجوی در اورسوراواز فرانسه است و این سازمان خطرناک و ضد ایرانی با فریب افکار عمومی و اعزام تروریست های حرفه ای خود به تجمعات افشاگرانه ایرانیان نخواهد توانست مانعی بر اراده آهنین مردم ایران ایجاد نماید.

لازم به ذکر است که تظاهرات افشاگرانه ایرانیان آزاده بر علیه فرقه تروریستی رجوی علی رغم تهاجم تروریست های اعزامی،در روز جمعه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ با حضور صدها تن از ایرانیان و شهروندان فرانسوی با موفقیت کامل برگزار شد که با استقبال هزاران شهروند فرانسوی مواجه گردید.

پایان
۲۲ ژوئن ۲۰۱۲
کمیته برگزاری تظاهرات

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط