12.1 C
Paris
Friday, March 31, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

تلاش نافرجام فرقه رجوی برای مصادره کردن اعتراضات مردمی محکوم است

در جریان اعتراضات اخیرایران ، جریان های بسیاری که شرایط را برای سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده و سوار شدن بر امواج مردمی مهیا می دیدند تلاش کردند که با موضعگیری ها و تلاش برای سمت و سو دادن به تظاهرات و شعارهای مردم چنان جلوه دهند که بخش اعظم مردمی که به خیابان آمده اند به آنها وابسته اند و از این نمد کلاهی برای خود دوخته و بحران بی ریشه‌گی و نداشتن پایگاه مردمی را به زعم خود و در نگاه ناظران عموما خارجی تحولات ایران علاج کنند .
در این میان تلاش مذبوحانه فرقه رجوی بسیار مضحکانه تر از دیگر انواع داعیه داران اپوزیسیون بود ، از طرفی مریم رجوی سراسیمه به صحنه آمده و با پیام های بی مناسبت سعی در ابراز حضور داشت که با جواب قاطع مردم ایران روبرو شد که ” تو خفه شو ” ! به دنبال آن و برای روحیه دادن به نیروهای خسته‌ی درون تشکیلات و هواداران سرخورده فرقه ناچار به نبش قبر مرحوم مسعود رجوی گشت و ناشیانه پیام هایی کوتاه را به نام او پخش نمود ، پیام هایی که البته بسیار بی محتوا ، پر از تناقض و از روی ناچاری و سراسیمگی سرهم بندی شده بود .
عکس العمل فرقه رجوی که مدعی نمایندگی مردم ایران است وخود را عنصر پیشتاز و راهگشا در صحنه مبارزه می داند ! بیش از پیش عقب بودن این فرقه و رهبری آن را از مردم ایران و خواست های آنان به نمایش گذاشت و عملا بار دیگر به منفوریت این جریان از نظر مردم ایران و نداشتن پایگاه و جایگاه در صحنه سیاسی ایران صحه گذاشت .
در چنین شرایطی برای جریانی که همواره پشت سر مردم ایران حرکت کرده و موج سواری سیاسی برایش هم به استراتژی وهم به تاکتیک بدل شده است ، به صحنه آمدن و ابراز وجود برای اثبات خود به اربابان بی شمار جنگ طلبش امری قابل فهم است اما مسئله اینجاست که این فرقه چنان در بحران های لاعلاج داخلی گرفتار شده است که توان همین عرض اندام پوشالی را هم ندارد و با همین موضع گیری های محدود بی محتوا نیز خود را سخره‌ی عام و خاص کرده است .
سران مجاهدین باید بدانند که آینده سیاسی مردم ایران به طور خاص به فرقه رجوی هیچ ربطی ندارد و این را مردم آگاه ایران در جواب های دندان شکن خود به مریم رجوی به خوبی نشان دادند ، آزادی ، برابری و رفاه اقتصادی حق مردم ایران است و آنها خود این حق را به دست خواهند آورد و به خوبی نشان داده اند که در این میان جایی برای فرصت طلبی مزدورانی چون فرقه رجوی وجود ندارد .
مجاهدین به جای تلاش برای مصادره کردن حرکت های اعتراضی مردم و دم زدن از آزادی و حقوق بشر بهتر است و باید که اول دست از سرکوب سیستماتیک اعضای خود بردارند و حقوق حداقلی آنان را به رسمیت بشناسند ، بیشتر از این نه کسی از فرقه رجوی انتظاری دارد و نه آنها قادر به حل کردن چیزی جز این هستند .

شهروزتاجبخش – وبلاگ مجاهد

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط