12.1 C
Paris
Thursday, March 23, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

تلاش دستگاه تروریستی مریم قجر برای سوار شدن بر موج اعتراضات در ایران

قبل از هر چیز مردم ایران مطلقا اجازه نمی دهند که عناصر وطن فروشی همچون فرقه جنایتکار رجوی از مطالبات قانونی آنها سوء استفاده کنند چرا که دست سیاه این جنایتکاران برای مردم ایران رو شده است و از همین رو است که اکنون همه جهان شاهد هستند که در هیچ یک از این تظاهرات ها نامی از فرقۀ رجوی برده نشده و نمی شود.

اخیرا هم سایت فرقه رجوی که بوی کباب را شنیده با نبش قبر مرحوم رجوی که چند سال پیش مرده بود پیام صادر می کند.

رجوی که مرگش از تقریبا دو سال پیش اعلام شده حتی یکبار هم پیام نداده که من زنده هستم حال چطوری نبش قبر شده خدا می داند این هم عجایب روزگار و شیادیهای فرقه رجوی است.

حال بگذاریم که همین مرحوم نبش قبر شده خودش در سال ۸۸ در یک نشست عمومی اعلام کرد که تمام جوانانی را که بپا خاسته اند باید به سینۀ دیوار گذاشت و همه را به رگبار بست چرا که  هیچ کدام اینها حتی یک نفر هم در سال ۸۸ از این فرقه حمایت نکرده بود و از این رو رجوی که همانند ماز زخم خورده به خود می پیچید در حقیقت زبان حالش این بود که چرا هیچ کسی در داخل ایران ما را نمی شناسد یا قبول ندارد و بلکه از ما متنفر است.

حال هم همین است مردم ایران حق دارند که برای خواسته های خود به خیابانها بیایند و اتفاقا این خیلی خوب و به جا بود که در هیچ کجای ایران از این فرقه کوچکترین حمایتی نشده است. اگر رجوی راست می گوید که این همه طرفدار در داخل ایران دارد و ارتش مخفی در داخل خاک ایران آماده اجرای فرمان او هستند کجاست چی شده چرا یک ویدئو پخش نشده چرا هیچ خبرگزاری اعلام نکرد

پس معلوم است که فرقه رجوی در داخل ایران منفورتر از آن است که ما می دانستیم.

اتفاقا این را فرقه و سرانش به خوبی می دانند که در ایران هیچ جایگاهی ندارند منتها الآن با موج سواری می خواهند جایی برای خودشان باز کنند ولی مطمئن باشند که ملت ایران چینن اجازه ای به این جنایتکاران نخواهند داد و اتفاقا تمام سران جنایت کار این فرقه را به جرم جنایت علیه ملت ایران را در یک دادگاه بین المللی محاکمه خواهند کرد.

فرقۀ رجوی یک روز به نام سخنگوی مجاهدین در اسلو!! و یک روز هم با نبش قبر رهبر مفقود الاثر به نام پیام رجوی با صدای سعید حسینی گویندۀ تلویزیون فرقه موج سواری می کند.

البته تمامی این خیمه شب بازیها تنها و تنها برای فریب اسیران زندان آلبانی است و هیچ دستاوردی برای این فرقه ندارد.

غفور فتاحیان – وب سایت انجمن نجات از فرقه ها

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط