13.4 C
Paris
Friday, March 31, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

تشریح ماهیت مریم رجوی توسط آقای داود ارشد

روز گذشته سه شنبه ۱۷ آوریل آقای داود ارشد از جنبش نه به تروریسم و فرقه ها- اروپا جلسه بسیار موثر در پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه داشتند. این جلسه به دعوت خانم پاتریشیا لالونده عضو پارلمان اتحادیه اروپا ترتیب داده شده بود.

خانم لالونده عضو کمیته های خارجه، تجارت بین اللملی، کشورهای مغرب و کمیته های پارلمانی کشورهای آسیای میانه و آمریکای لاتین …اتحادیه اروپا میباشند. خانم پاریشیا لالونده در گذشته از لابی های بسیار فعال فرقه رجوی بوده اند.

این دیدار که بمنظور شنیدن واقعیت های مستند پشت پرده فرقه رجوی اجرا گردید، از این نظر حائز اهمیت بود که خانم لالونده تاکید داشتند که دیگر همکارانشان که متاسفانه بخاطر مواضعشان در قبال ایران چشم را بر واقعیت فرقه رجوی میبندند در جریان این روشنگری از زبان یکی از مسئولین و گردانندگان تشکیلات رجوی قرار بگیرند.

در این جلسه شرح مفصلی از ماهیت قرون وسطایی- تروریستی تشکیلات رجوی ارائه گردید. این گزارش تماما با اتکا به اسناد منتشر شده توسط تشکیلات فرقه ای رجوی و مواضع و پیامها، کتابها، گزارشات منتشر شده در سایت و روزنامه های رسمی در یک پهنه چهل ساله از ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ ارائه گردید. بعلاوه اینکه با اسنادی از رسانه های بین اللملی و داخلی، دولتها از انعکاس اعمال رجوی که حاکی از همان مواضع اعلام شده این فرقه بوده است تکمیل نمودند. یک نسخه از این اسناد به هر کدام از شرکت کنندگان ارائه گردید.

خانم پاتریشیا لالونده که از ابعاد اسناد و واقعیت مواضع و تفکرات و اعمال فرقه رجوی ارائه شده در اسناد شوکه بودند به جمع گفتند که خانم مریم رجوی یکی از شیادان بنام میباشند که از اعتماد جامعه بین اللملی سوء استفاده کرده و با جعل خبر و مواضعی که مطلقا ربطی به خودش ندارد و نقطه مقابل همه آنهاست دست به فریب میزند، و البته نباید فراموش کرد که در بسیاری از موارد در بعضی کشورها فقط با پرداخت پول سیاستمداران را میخرد.

آقای ارشد نیز تاکید  کردند که علت اینکه تمامی مطالب تشریح این تشکیلات بطور مطلق متکی به اسناد خود آنها است و نه حتی متکی بر شهادت و حرف بنده که از رهبران و مسئولین و پیش برندگان سیاستهای رجوی بوده ام نیز همین امر است که شنونده باید جهت قبول واقعیت تشکیلات رجوی از موانع دروغهای مریم رجوی عبور کند. بنابراین با کنار هم گذاشتن مواضع واقعی و عملی آنها در مقابل آنچه خانم لالونده عنوان کردند فریبکاریهای شیادانه مریم رجوی در جلسات خصوصی و شوهای سیاسی میتواند بسیار روشنگر باشد.

خانم لالونده همچنین خشم و عصبانیت خود را از رویکر بسیار وقیحانه مریم رجوی به اعضای منتقد پارلمان اروپا که سالیان به آنها کمک کرده اند ولی بعد از پی بردن به ماهیت تروریستی آنها انتقاداتشان را مطرح کرده اند،  را مزدور رژیم میخواند اعلام نموده و گفتند که اینکار آقای ارشد (مستند کردن مطالب) در این رابطه بسیار مفید و موثر است.

آقای ارشد نیز اضافه کردند که خانم رجوی تنها یک پاسخ به همه انتقادات و ایرادات و اعتراضات وارده از سراسر جهان دارد و آن اینکه انتقادات تماما منشاء رژیمی دارند. حتی در درون تشکیلات نیز به اعضاء که چهل سال است شبانه روز در اسارت خودش قرار دارند نیز همین مارک را میزند. و البته بنظر میرسد که در مواردی هم مفید عمل کرده است و بسیاری را متقاعد کرده است؟ که با تائید تاسف انگیز حاضرین همراه بود.

آقای ارشد عنوان کردند، جالب اینجاست که این شیوه یکی از نقطه مشترکهای مهم رژیم و تشکیلات رجوی است. اینها منتقدین و معترضینشان را به همدیگر نسبت میدهند و حذف میکنند. رژیم ایران مبارزه مردم ایران را بدلیل نفرت مردم از رجوی، به این تشکیلات نسبت داده و مجوز سرکوبشان را از مردم میگیرد، و تشکیلات رجوی نیز همانطور که خانم لالونده فرمودند عینا همین کار را میکند. و اینگونه ایندو بهم کمک میکنند. و در حال حاضر حضور تشکیلاتی و یکجای فرقه رجوی یکی از دلایل و بهانه های سرکوب مردم ایران شده است.

از سوالات مطرح شده، رابطه فرقه رجوی با آیسس، مواضعش در قبال آن، رابطه اش با تشکیلات و سران حزب بعث که در آیسس فعال هستند، با دیگر گروههای تروریستی بود که آقای ارشد باز بطور مستند پاسخ دادند. دیگری وضعیت اسرا در آلبانی، و اینکه رجوی آنها را با دعوت به مبارزه با بورژوازی است که میخواهد در درون حصارهایش نگهدارد که همان فرهنگ و رویکرد داعش با جامعه متمدن امروزی است.

این جلسه که با حضور آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پارلمان همزمان شده بود با امید به ادامه چنین جلساتی با دیگر جمعهای پارلمانی و … به پایان رسید.

وب سایت نه به تروریسم و فرقه ها

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط