3.8 C
Paris
Monday, December 4, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

تروریستها نه از مایند و نه مسلمان

“تروریستها نه از مایند و نه مسلمان”، شعار تظاهرات مسلمانان آلمان علیه تروریسم

شرکت “نه به تروریسم و فرقه ها به نمایندگی آقای داود ارشد در تظاهرات مسلمانان آلمان علیه تروریسم تحت نام اسلام
روز شنبه 17ماه ژوئن تجمع و راهپیمایی در شهر کلن آلمان توسط بنباد سراسری مسلمانان آلمان در نفی تروریسم و خشونت و فراخوان به صلح و دوستی و همزیستی مسالمت آمیز سازمان داده شده بود که تمامی احزاب آلمان نیز دعوت شده بودند که با شرکت بسیار فعالشان از شعارهای مسلمانان در دفاع از صلح دوستیشان و ضدیت و مخالفتشان با تروریسم و خشونت گرایی حمایت کردند.
نه به تروریسم و فرقه ها (نبتف) بدعوت حزب دمکراتهای آزاد آلمان در این تظاهرات شرکت نمود.
در جریان تظاهرات آقای داود ارشد با رادیو “دویچه وله” آلمان که بطور زنده پخش میشد و تلویزیون “زد د اف” سراسری آلمان و سایت خبری “هسن کم” آلمان بطور جداگانه مصاحبه نمود.
آقای داود ارشد در جواب به سوال مشترک خبرنگاران که علت حضور در تظاهرات را خواستار بودند اینگونه توضیح دادند :
»»جنبش نه به تروریسم و فرقه ها بدعوت احزاب آلمانی در این تظاهرات شرکت دارد ضمن اینکه فکر میکنم اولا این وظیفه همه مردم صلح دوست و متمدن جهان است که با شرکت در این تظاهرات پیام بسیار قوی به تروریستها بفرستند تا رهبران آنها بدانند که نمیتوانند جهت اهداف قدرت پرستانه خودشان، بشریت، صلح و آرامش و ارزشهای امروز بشری را به گروگان بگیرند.
در ضمن مهمتر اینکه مسلمانان وظیفه دارند در این گونه تظاهرات و ابراز وجودها شرکت فعالتری داشته باشند چون تروریسم جهانی چه در اروپا چه حتی در کشور من ایران که با پدر خوانده این تروریسم یعنی گروه تروریستی سازمان مجاهدین معروف به “ام ایی ک” روبرو بودیم بنام اسلام است که همه جنایات خود را کردند و یا میکنند.
بنابراین مسلمان بودن وظیفه ما را دوچندان میکند که شعار این تظاهرات را که “شما تروریستها نه ازما و نه ملسمان هستید” را به آنها بفرستند.
در جواب سوال دوم که آیا این تظاهرات وابراز وجودهای اثری دارد آقای ارشد گفتند:
بله این گونه فعالیتها بسیار بسیار و صد در صد موثر است. در ایران برای مدت سی سال است که مردم ایران با ابراز تنفر و جدا کردن خودشان و همین شعار که تروریست ام ایی ک نه مسلمان است و نه از ماست در مدت کمتر از یکسال آنها را ریشه کن نمودند و سران آنها را مجبور به فرار به اروپا کردند.
حضور مردم چنان موثر بوده که همه ایرانیان چه در ایران و چه در خارج نه تنها از آنها حمایت نمیکند که بشدت از آنها منزجر هستند.
Nicht Mit Uns پیام تظاهرات به تروریستها: از ما نیستید

17ژوئن 2017
نه به تروریسم و فرقه ها

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط