23.9 C
Paris
Friday, July 19, 2024

ترفند کهنه شدۀ فرقۀ رجوی که برای ما جداشدگان کاملا شناخته شده است

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد سابق رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

این یک اصل حقوقی و جرم شناسانه است که در هر جرمی باید طرف سود برنده از آن را در نظر گرفت و آن را در متهم کردن هر طرفی مورد توجه قرار داد بویژه اگر طرفین ماجرا هر دو عاقل و بالغ و سیاستمدار باشند که کاری عمدی که به زیانشان باشد مرتکب نمی شوند بلکه دنبال سود و برآوردن هدفشان هستند.

ماجرای دستگیری دو نفر از هواداران فعال و وفادار فرقۀ رجوی در بلژیک به اتهام حمل مواد منفجره برای کارگذاشتن در شوی سالانۀ مریم قجر به دستور و تهیۀ یک دیپلمات رژیم مطلقا بویژه در این شرایط دشوار رژیم آن هم موقعی که روحانی مشغول دیدار اروپایی اش است در راستای منافع رژیم و به سود آن نیست بلکه به طور کامل از هر نظر چه از لحاظ تبلیغاتی و رسانه ای و مطرح شدن فرقه که به دنبال بی رونقی سیرک امسال مریم قجر در ویلپن و برای توجیه و لاپوشانی اعمال تروریستی و جنایتهای خود در عراق و نا امن نشان دادن حضور خود در خارجه برای جلب بیشتر حمایتهای اربابانش و زمینه سازی برای پاپوش دوزی علیه مخالفان و منتقدانش در خارجه و… به شدت به آن نیاز دارد به سود این فرقه و در راستای تأمین منافع و اهداف آن می باشد.

تحلیلگرانی که می گویند دو فرد فرقه ای دستگیر شده یعنی زوج امیر سعدونی و نسیم نومنی بعد از سالها هواداری و فعالیت برای فرقۀ رجوی از این فرقه جدا شده و به رژیم پیوسته اند توجه ندارند که اولا از میان هواداران خارجه نشین فرقه کمتر بریده و جدا می شوند زیرا نه تنها تحت فشارهای تشکیلاتی از آن نوع که در عراق بود و در آلبانی است قرار ندارند بلکه اساسا کار آنها برای فرقه نه از روی ایمان و عقیده به مسعود و مریم و انقلاب ایدئولوِژیک! بلکه به علت تأمین هزینه های زندگی و رفاه و راحتی شان توسط فرقه می باشد و هرگز انگیزه ای برای رفتن طرف رژیم و کار برای رژیم ندارند آن هم در حد انفجار و حمل مواد منفجره که خطر دستگیری و زندان و از دست دادن تمام زندگی و راحتی شان را دارد و در تمام تاریخچۀ فرقۀ رجوی یک نمونه هم نبوده که هوادار خارجه نشین که با تأمین و امکانات کامل فرقه زندگی مرفه خود را دارد از این فرقه بریده و به رژیم آن هم در این شرایط و اوضاع وخیمی که رژیم دارد بپیوندند بویژه اینکه عملیات تروریستی هم علیه فرقه انجام بدهد.

از این گذشته چرا کمیسیون به اصطلاح امنیت فرقه که با هر افشاگری ما جداشدگان علیه ما اطلاعیه می دهد و مشخصا در مورد شخص اینجانب از خبر ورود من به فرانسه تا هر گونه فعالیت تبلیغی و افشاگرانه ام علیه این فرقه بیش از ۲۰ اطلاعیه و گزارش و اظهارات رسانه ای منتشر کرده، چرا قبل از مقامات اروپایی مسألۀ امنیتی ادعائی به این بزرگی را خودش افشا نکرد و چرا این را که امیر سعدونی و همسرش به ایران رفته بودند همان زمان و قبل از شوی ویلپن به همه نگفت؟ و چرا اینجا همۀ اطلاعاتش در مورد مسألۀ امنیتی خاص فرقه را از مقامات اروپایی نقل می کند؟!!

بسیاری از تحلیلگران خارجی و نیز رسانه های فارسی زبان از جمله ناظران سیاسی در بی بی سی این را مسأله ای مشکوک تلقی کردند و برخی نیز آن را سناریوی ساخته و پرداختۀ سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) دانسته و این سؤال را مطرح کردند که چرا خود سازمان مجاهدین این توطئۀ ادعائی را قبل از اعلام آن از سوی مقامات اروپایی افشا نکرد؟ و چرا دیپلمات رژیم قبل از اینکه دستگیر بشود در این فاصلۀ حتی بعد از برگزاری مراسم ویلپن به ایران نگریخته است در حالیکه آن موقع امکانات دیپلماتیک خروج از اروپا و بازگشت به ایران را داشت؟

هر کسی هم در اینکه این ماجرا سناریوی ساخته و پرداختۀ خود فرقۀ رجوی است شک کند ما جداشدگان و اعضای سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که در طول چندین دهه حضور و کارمان در تشکیلات این فرقه شاهد انواع تقلبها و نیرنگها و صحنه سازیها و فریبکاریهای توسط سران آن بودیم نمی توانیم در این که خود فرقه این مسأله را به وجود آورده و یا تدارک دیده است شک و تردیدی به خود راه بدهیم.

یادمان هست که وقتی در قرارگاه اشرف بودیم موقعیکه سران فرقه می خواستند دولت صدام حسین شعاع امنیتی قرارگاه را بیشتر کند چند خمپاره با نشان دادن به خودمان به عنوان مانور از بیرون قرارگاه به زمینهای بایر داخل قرارگاه شلیک کردند ولی آنها را در تبلیغات بیرونی شان حملۀ خمپاره ای رژیم به قرارگاه جا زدند، به علاوۀ نمونه هایی دیگر از کشته شدن مسعود دلیلی در قرارگاه اشرف و صحنه سازیهای فرقه در مورد آن تا بسیجهای عمومی در قرارگاههای مختلف فرقه در عراق در زمان صدام برای نوشتن نامه ها از قول خانواده های ایرانی در داخل مبنی بر گرفتن مقادیر زیادی پول از سازمان برای نگهداری کودکان به منظور فریب دادگاهی در لندن که یقۀ این فرقه را به علت جمع آوری پول از مردم انگلستان به بهانۀ کمک به کودکان زندانیان سیاسی و اعدام شدگان در ایران گرفته بود و تا شعارنویسی ها در دیوارهای قرارگاههای سازمان در عراق و فیلمبرداری از آنها و جا زدن آنها به عنوان فعالیتهای هواداران و هسته های سازمان در داخل کشور و تا رژه های تقلبی با رد کردن افراد چندین بار از برابر جایگاه جلوی دوربینها و تا مأموریت دادن به افراد در قرارگاه اشرف در عراق برای تلفن زدن به برنامۀ همیاری تلویزیون فرقه به عنوان اینکه از داخل ایران زنگ می زند تا گروه سازیهای تقلبی در عراق و بیانیه نویسی ها به نام عراقیان با شمارهای تقلبی میلیونی از امضاهای جعلی و تا حتی مصاحبه های ساختگی به نام برخی شخصیتها و تا صد برابر کردن آمار و ارقام از جمله تعداد شرکت کنندگان در شوها و تجمعات فرقه وو…

در این رابطه حتما مقالۀ آقای غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی که خودش شخصا در همین عملیات به دستور و حضور و گرادهی فرماندهان نظامی فرقه شرکت داشت با عنوان « فریب افکار عمومی با سناریوی بمب گذاری در شوی مریم قجر – سناریوی جدید فرقۀ رجوی یادآور خمپاره زنی خودمان به داخل اشرف است» را در این لینک بخوانید.

قربانعلی حسین نژاد – پیوند رهایی

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط