23.9 C
Paris
Friday, July 19, 2024

بنژَمَن بریر، جهانگرد فرانسوی در بند در زندان مشهد: شمار زندانیان بیش از تخت‌هاست و زندانیان به نوبت می‌خوابند

همکلاسی‌های پیشین بَنژَمَن بریر، گردشگر فرانسوی که در ایران به اتهام جاسوسی به بیش از ٨ سال زندان محکوم شده است، با آگاهی از سرنوشت وی، به تشکیل گروهی در واتساپ پرداخته تا اطلاعات بدست آمده در بارۀ احوال او را میان خود به اشتراک بگذارند. آنان فراخوانی را نیز برای کسب آزادی او انتشار داده و همگان را به امضای آن دعوت کرده‌اند.

نزدیکان بَنژَمَن بریر، از جمله همکلاسی‌های پیشین او در موسسۀ «آموزش‌های ایسودَن» که به مدیریت تولید و تجارت موسیقی اختصاص دارد، با دریافت خبر محکومیت او به ٨ سال و ٨ ماه زندان برای دومین بار دچار بُهت و حیرت شدند. آنان یکبار پیش از آن با ناباوری خبر دستگیری او را در ایران دریافت داشته و به برگزاری دادگاه امید بسته بودند تا وی را از اتهامات وارد شده تبرئه نماید.

بَنژَمَن بریر به سبب «عکسبرداری با هلی‌کَم از یک منطقۀ ممنوعه» واقع در یک پارک طبیعی به «جاسوسی» و به سبب پرسش در بارۀ اینکه چرا حجاب در ایران اجباری و در دیگر کشورهای مسلمان اختیاری است به «تبلیغ علیه نظام اسلامی» متهم و با اتکا به همین اتهامات در بهمن گذشته به زندان محکوم شد.

شاگردان و استادان موسسۀ «آموزش‌های ایسودَن» او را که در سال ٢٠٠٨ دورۀ آموزش «مدیریت تولید موسیقی معاصر» را طی می‌کرد به خوبی به یاد می‌آورند و وی را انسانی «پُر شور و نشاط» توصیف می‌کنند.

یکی از شاگردان پیشین که با خانوادۀ بَنژَمَن بریر در تماس‌ است، اخبار اندک در دسترس را از خواهد او دریافت و در حساب واتساب گروهی برای آگاهی دیگر همکلاسی منتشر می‌کند.

بَنژَمَن بریر که برای سرگرم شدن، دیده‌ها و رویدادهای زندان را یادداشت می‌کند، گاه می‌تواند برخی از آنها را به خواهر خود نقل کند. بگفتۀ او در زندان وکیل آباد مشهد، «شمار زندانیان بیش از عدد تخت‌هاست و بنابراین زندانیان ناگزیر به نوبت می‌خوابند تا همه بتوانند استراحت کنند».

بگفتۀ مسئول آموزش موسسه نیز که در گروه واتساپ عضویت دارد، در زندان مشهد «برای هر چهار پنج نفر در یک سلول قرار دارند، تنها یک توالت وجود دارد و غذای زندانیان نیز بسیار بد است».

بَنژَمَن بریر گفته است موفق شده «مقداری وسائل دوخت و دوز دست و پا کند و با چرم به ساختن کیف» بپردازد. او پس از یک دورۀ سخت، بویژه به دلیل مشکل مکالمه، ظاهراً بگفتۀ خود «دوستانی یافته، زیرا در زندان شهروندانی از ملیت‌های مختلف وجود دارند».

همۀ کسانی که پیش از این در این موسسه با بَنژَمَن بریر در تماس بوده‌اند، از وی به نیکی یاد می‌کنند و از همین رو نیز همۀ آنها در تلاش‌اند که تحمل این دوران را برای او آسان سازند. آنها قصد دارند بزودی بسته‌ای مملو از کتاب برای او ارسال دارند، با این امید که کتاب‌ها به دست او برسد.

همکلاسی‌های او اینک فراخوانی را به امضاء گذاشته‌اند و از رئیس جمهوری فرانسه می‌خواهند که گفتگو با مقامات ایران را به منظور کسب آزادی او با جدیت دنبال کند.

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها