5.4 C
Paris
Friday, December 8, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

برای شما متاسف و غمگینم

vafa-yaghmayi

دیوانه ای که لذت دیوانگی چشید

با صد هزار سلسله عاقل نمیشود

 جداً برای شما و آنچه نوشته ایدمتاسفم و غمگین. متاسف برای آنچه دارد اتفاق میافتد و غمگین برای جنبشی که روزگاری ضربان دلهای بسیاران بود و امروز مدافعانش شماها هستید شماها و قلمهائی که مانند شتر به خراس بسته شده عصاری فقط در دایره ای که طناب عصاراجازه میدهد میچرخد، و سنگ سنگین عصاری را بر دانه ها میچرخاند، بی توجه به آنکه آنچه از زیر سنگ حضرت عصار میلیزد و ومیچکد روغن نیست که خون و اشک است خون و اشک سه نسل….

برای شما متاسف و غمگینم

در چند روز گذشته مقالات و نوشته ها و سروده هائی چند، چند تن از پناهندگان و فعالان سیاسی، و منجمله مرا با مقالات و نوشته هائی مثل مقالاتی در لینکهای زیر:
ای که پنهان گشته ای در پشت قابِ شاعری. جمشید پیمان . ادامه
– این گول بین که روشنی آفتاب را ازما دلیل میطلبد.هاشم زاده ثابت ا.دامه
پاسخی به مامور دون پایه وزارت اطلاعات .جواد پوینده. ادامه
سالگردهفده ژوئن نزدیک است، خائنین مایوسانه حاضر يراق ميشوند. هاشم زاده ثابت.ا دامه
دندان خشم بر جگر زلیخا یا لاف در وادی حیرانی . ناصر ابادانی.ادامه
رنجنامه یک بیچاره محتاج به منتقد درد کشیده و ستمدیده سالیان.رضا محمدی ادامه
آرشیو هفتگی مطبخ تاریخ شماره 4دامه
-دو بسیج در آستانه تظاهرات27 ژوئن .علی افشار.ادامه
عاقبت پروژه 92 وزارت اطلاعات و سپاه قدس. دگتر محمد محدث. ادامه
نواخته اند.
دست مریزاد! و امیدوارم بیشتر بنویسید و تازه ای در اینها نیست تکرار مکررات و وردها و دم گرفتنهای به تکراری است که مطمئنم دیگرحتی خود ورد خوانان را هم راضی نمیکند.من فکر میکنم پاسخهای مربوط به خودم را که شامل دوستان مورد حمله قرار گرفته هم میشود قبلا در چند نوشته منجمله این نوشته ها
باز هم لیبرتی و باز هم جان ساکنان لیبرتی اسماعیل وفا یغمائی*
*میتوانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است
*ترس سیاسی اسماعیل وفا یغمائی
*آلترناتیوی که از دفاع درست و توضیح عاجز است.
*اجلاس دو روزه شورا ی ملی مقاومت و دو کلمه از مادر عروس.
داده ام بنابراین ضرورتی برای جواب نیست.

secte de radjavi

کسانی که فرصت و حوصله دارند میتوانند مقالات نویسندگان محترم را بخوانند و خود قضاوت کنند .فقط دو نکته را اشاره میکنم و میگذرم.
اول اینکه دانستم نوشته های در عمق دلسوزانه امثال دکتر قصیم و من و دیگران هیچ تاثیری در تغییر سنت حاکم بر دستگاهی که خودشان آلترناتیوش مینامند ندارد و این کاروان با کاروانسالاری آن بزرگوار غایب از نظر همچنان میتازد تا به جائی که فقط خودش میداند و به نظر من پرتگاه نهائی برسد.گویا فرخی یزدی درست فرموده
دیوانه ای که لذت دیوانگی چشید
با صد هزار سلسله عاقل نمیشود
دوم اینکه از خواندن نوشته ها و سایر چیزها و درنگی بر چند و چون نویسندگان آشنا و نا آشنا تنها میتوانم اگر باور کنند بگویم، جداً برای شما و آنچه نوشته ایدمتاسفم و غمگین. متاسف برای آنچه دارد اتفاق میافتد و غمگین برای جنبشی که روزگاری ضربان دلهای بسیاران بود و امروز مدافعانش شماها هستید شماها و قلمهائی که مانند شتر به خراس بسته شده عصاری فقط در دایره ای که طناب عصاراجازه میدهد میچرخد، و سنگ سنگین عصاری را بر دانه ها میچرخاند، بی توجه به آنکه آنچه از زیر سنگ حضرت عصار میلیزد و ومیچکد روغن نیست که خون و اشک است خون و اشک سه نسل….

هشت می 2014
اسماعیل وفا یغمائی – دریچه زرد

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط