13.7 C
Paris
Friday, March 24, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

بحران جدی آب و خشکسالی در ایران

اکثر مناطق ایران از جمله دریاچه ارومیه با بحران کمبود آب و خشکسالی روبرو هستند.
پدیده فرونشست زمین چه در مناطق کشاورزی و چه در شهرهای مختلف ایران رو به افزایش است و به نظر کارشناسان در این زمینه استان تهران در معرض بیشترین خطر قرار دارد. گذشته از تهدید خشکسالی بزرگ که بنا به ارزیابی نهادهای پژوهشی بین‌المللی در انتظار منطقه وسیعی از خاورمیانه است، ایران به دلایل مختلف با عوامل تشدیدکننده روبروست. برای جدی گرفته شدن این خطر و مدیریت صحیح بحران آب چه می توان کرد؟ نقش و مسئولیت حکومت در این مورد چیست؟

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط