19.5 C
Paris
Friday, June 9, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

افزایش مرگ و میر در بین مجاهدین

Razieh-Kermanshahei

افزایش مرگ و میر در اثر بیماری در بین مجاهدین ساکنین عراق

مجاهدین ساکن عراق سالهاست که تحت فشار و ا سترس تشکیلاتی میباشند. یک تشکیلات مخوف آهنین همراه با تنش های بسیار همراه با نگرانی در باره فرزندان ، همسران ، زندگی از دست رفته ، نا امید ی از وضعیت ، سرخوردگی ، کمپلکس های جنسی ، محبت وعشق ودوستی های عادی که در زندگی اجتماعی هر انسانی به آن نیاز دارد در تشکیلات رجوی خبری از این برای تعادل روحی وجود ندارد. هرآنچه هست وظیفه ، بدهکاری ، سرکوب تشکیلاتی ،استرس وپاسخگویی است وهرآنچه که میدهی باز کم است وباید بیشتر وبیشتر قربانی رهبری کنی !
همیشه بدهکار، همیشه توسری ، همیشه زیر فشار . این را با شرایط عراق چه از نظر زیستی وآرامش وهمچنین بیماریهای محیط زیستی و همچنین آلودگی های جنگی که در اثر اشغال وجنگ تحمیلی به مردم عراق توسط قدرتهای بزرگ بوجود آ مد ه باعث کاهش سن در اثر بیماریهای گوناگون میشود.
در چنین شرایطی مرگ در اثر بیماریهای گوناگون از سرطان تا قلبی در بین مجاهدین ساکن عراق بویژه که اکثرا پا به سن گذاشته ومیانگین سنی آنها بیش ا ز پنجاه سال میباشد رو به افزایش است .
درواقع این افراد اکثرا پا به سن باز نشستگی گذاشته اند و قدرت گذشته برای حفظ تعادل روانی و قوایی این فشار ها را ندارند بویژه که امرزو شرایط عراق برای آنها با گذشته که تحت حمایت صدام حسین بودند بسیار متفاوت است .
عدم امنیت روانی ، جسمی وجنسی طی این سالیان اخیر بویژه از زمان اشغال عراق تاکنون این فاکتورها وتاثیرات آنرا بر مجاهدین در عراق افزون کرده است وباید در انتظار مرگ ومیر بیشتری بود .
از موضع انسانی بایستی که رجوی درواقع از کشورهای مختلف بخواهد و بقول خودش “وکلای ” آنها را ماموریت دهند که افراد بیش از پنجاه سال اولا به یک کشور ثالث امن برده و در آنجا در ابتدا تحت مراقبت پزشکی -روانی قرار گرفته وبه زندگی عادی فرستاده شوند . مشخص نیست که رجوی با نگه داشتن این ا فراد پیر در عراق چه هدفی را دنبال میکند اینها نه میتوانند و نه توان این را دیگر خواهند داشت اکثرا که درجنگی شرکت کنند که رجوی هنوز با شعار های توخالی این افراد را در آنجا نگه داشته است .

البته رجوی بخوبی این را میداند تنها به عنوان گروگان واسیر شده در عراق از آنها برای بازی های سیاسی خود ا ستفاده میکند ودقیقا این نشان دهنده بیماری روحی خود رجوی هم هست. وگرنه این گونه ضد انسانی این انسانها را درعراق نگه نمیداشت وبجای تقاضای تیوال و جلیقه ضد گلوله برای آنها تقاضای فوری انتقال، بویژه برای افراد مسن و مریض احوال را میکرد.

منبع؛ فراخوان مستقل  برای خروج انسانی ساکنین لیبرتی از عراق

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط