9 C
Paris
Saturday, February 4, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

اعتراض نماینده پارلمان اروپا به حضور خانم رئیس!

خانم آنا گومز (Anna GOMES) نماینده اروپا با اعتراض به اوباشگری خانم رئیس فرقه و اراذل همراه وی از پارلمان اروپا در خواست کرد از ورود این فرقه به پارلمان جلوگیری شود.

خانم گومز ،با بر شمردن حرکات خشونت بار عوامل این فرقه در صحن پارلمان اروپا ، این فرقه را متهم به ایجاد خشونت ، زد و خورد و کتک زدن چند ایرانی در صحن پارلمان اروپا و خیابان های اطراف پارلمان کرد.

پلیس بلژیک موفق شده است این اوباش و اراذل فرقه را بازداشت نماید. دادستان بروکسل علیه این بازداشت شدگان اعلام جرم کرد. یکی از مجروحین آقای (عبدالکریم ابراهیمی ساکن آلمان) بر اثر ضربات وارده از سوی مامورین فرقه، از ناحیه کمر بشدت آسیب دیده و هم اکنون فلج شده و قادر به نشستن و راه رفتن نمی باشد، مجروح دیگرآقای (مهدی خوشحال ساکن آلمان) که بینی وی را شکسته اند و یک چشم اش نابینا شده است.

ماجرای وحشیگری و تروریستی فرقه در پارلمان اروپا به اندازه ای سر و صدا راه انذاخت که وزیر دادگستری بلژیک در جریان قرار گرفت و شخصا پرونده را دنبال می کند.
اوباش فرقه در صحن پارلمان اروپا با فریاد هآی گوشخراش و به زبان فارسی جدا شدگان از فرقه را تهدید به بریدن سر ! می کردند. فزیاد های داعشیان فرقه هم زنان با سخنرانی خانم رئیس فرقه ! بود ، خانم رئیسی که از دموکرآسی و حقوق بشر داد سخن می داد.

در این باره اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد.

پس از این ماجرای تروریستی از سوی اراذل فرقه در پارلمان اروپا خانم رئیس ! فرقه با دستپاچگی بسیار به آلبانی فرار کرد.
خانم رئیس فرقه، با صرف هزینه ها ی هنگفت کوشیده بود حتی برای یکبار هم شده است یک عکس یاد گاری در کنار خانم فدریکا موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا بردارد ولی تاکنون موفق نشده است.

فرامرز دادرس – صفحه فیسبوک

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط