2.9 C
Paris
Friday, December 9, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

ابراز نگرانی رئیس اداره پناهندگان فرانسه به طرح‌های اتحادیه اروپا

بنابه گزارش خبرگزاری فرانسه، پاسکال بریس رئیس اداره فرانسوی حفاظت از پناهندگان، از طرح‌های در جریان گفتگو و بررسی در اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان ابراز نگرانی کرد. وی گفت که این طرح‌ها می‌توانند مشکلات بیشتری بر سر راه پناهجویان برای درخواست پناهندگی در اروپا ایجاد کنند. پاسکال بریس، هشدار داد که «پناهندگی» یک «حق» است و نه یک «سیاست».

“پاسکال بریس”*، این سخنان را پنجشنبه شب ١۵ ژوئن در گردهم‌آیی مشترکِ مرکز تحقیقات بین‌المللی انستیتوی علوم سیاسی پاریس و یک اندیشکده اروپایی در زمینه پناهندگی ایراد کرد.

رئیس اداره فرانسوی حفاظت از پناهندگان ،هشدار داد که باید میان سیاست‌های مهاجرت و موضوع پناهندگی فرق قائل شد و درباره آنها رویکردی متفاوت داشت. به نظر وی، در غیر اینصورت «حق پناهندگی» پایمال خواهد شد.

پاسکال بریس، موضوع بحث و گفتگو در کمیسیون اتحادیه اروپا درباره ایجاد ” آژانس اروپایی پناهندگی” و انتقال صلاحیت دولت‌های اروپایی به این آژانس را مطرح کرد و گفت: شخصاً این اقدام را در جهت تحول تاریخی در این زمینه می‌داند، اما از این موضوع نگران است که این آژانس استقلال مطلق برای رسیدگی به امور پناهندگان را نداشته باشد.

وی با این حال ابراز نگرانی کرد که طرح در دست بررسی در زمینه پناهندگی در اتحادیه اروپا مشکلات بیشتری بر سر راه پناهجویان برای درخواست پناهندگی در اروپا ایجاد کند. وی در این خصوص به توافق میان یونان و ترکیه برای اخراج پناهجویان از اروپا اشاره کرد و گفت از این موضوع نگران است که این توافق در آینده، مدلی برای اتحادیه اروپا در باره پناهجویان شود.
پاسکال بریس توضیح داد: در طرح‌های در دست بررسی در زمینه پناهجویان در اتحادیه اروپا، این موضوع مورد بحث قرار گرفته که اگر پناهجویی از «یک کشور ثالث امن» عبور کرده باشد، حق ارائه تقاضای پناهندگی در اروپا را نداشته باشد. وی گفت، درباره چنین موازینی که با «حقوق پناهندگی» همخوانی ندارد، نمی‌تواند نگرانی نداشته باشد.

رئیس اداره فرانسوی حفاظت از پناهندگان گفت که طرح‌های اتحادیه اروپا درباره عمومیت دادن به رویکرد «پناهندگی داخلی» تردید برانگیز است. این رویکرد به کشورهای اروپایی اجازه میدهد تقاضای پناهندگی افرادی را که از مناطق درگیری و جنگ فرار می کنند، امّا می توانند در منطقۀ دیگری از همان کشور زندگی کنند، نپذیرند.

پاسکال بریس با اشاره به شهروندان افغان که تقاضای پناهندگی آنان در کشورهای شمال اروپا رد شده است، گفت ادارۀ زیر نظر وی تقاضای آنان را مورد بررسی قرار می دهد. وی تاکید کرد که از نظر وی دلیلی وجود ندارد که چنین افرادی نتوانند به آلمان و سوئد منتقل شوند.

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط