18 C
Paris
Tuesday, October 3, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

گیوتین یا تزریق !؟

esmail-hoshyar

اعتصاب غذای اسیران مجاهدین در زندان لیبرتی باهرنتیجه ایی یک تقلای بی حاصل است که فقط باعث تمسخر رهبرعقیدتی شده است . دیریست که تقلاهای جریان مسعود رجوی وباندش هیچ ربطی به مبارزه و آزادی و مردم ندارد . آن اعتصاب کنندگان اسیر درباتلاق عراق وزندان لیبرتی را برایشان آرزوی سلامتی جسمی و روانی و روحی میکنم ! نزدیک به 2 دهه ودر مسیری انحرافی ، تحلیل و تئوری غلط ، آدمها را به هررقصی واداشتید و هنوز هم….؟ دیراست و دورنیست که نوبت آواز آنها هم میشود !

توافق ژنو اولین علامت قوی بود که نشان میدهد حکومت اسلامی درتعیین تکلیف خودش با غرب ؛ حداقل تصمیم گرفته است که بین گیوتین و تزریق ، از تزریق استفاده کند . اینکه به هزار و یک دلیل بتواند یا نه…. و درهنگامه تزریق سنگ کوب کند یا نه….؟ سوال خوبی ست که گذر زمان همه ما را روشن میکند . انواع عکس العملهای متفاوت و بعضا خنده دار . نارضایتی ها ، تبریکها ، پیروزیها ، و خلاصه کف بازاری ست . برای من نه خوشحالی زودرس غرب ازاین توافق جدی ست و نه انواع تبریکات و یا اعتراضات کودکانه….ولی تصمیمش را گرفته اند و درهمین مسیرِ تزریق گام میزنند .
روزگذشته درعبور ازمرکز شهرژنو با صحنه جالبی مواجه شدم . درمرکز شهرژنو محوطه وسیعی وجود دارد به نام ” پلان پّله “. این محوطه وسیع محلی نسبتا تفریحی است . درهفته 3 بار بازار روز دراین محل دایر میشود . سالی چند بار بساطِ سیارِ شهربازی درآنجا دایراست . درآن 3 روزی که بساط بازاری ها دایراست انواع فروشندگان مستقر میشوند . خیلی وسائل برای خریدن یافت میشود . قیمتها بسیارارزان است و البته تمام وسائل هم دست دوم یا سوم و عتیقه هستند مثل آدامس جویده شده سقز یا تارزان زنگ زده…ودیروز بساط اعتصاب مجاهدین برای فروش استراتژی عتیقه قرن پیش با سخنرانی عبدالعلی معصومی هم به راه افتاد ! حضور آن بازارها و فروشندگان و بساطها ، برای امرار معاش و یا درآمد جدی هم نیست تقریبا شبیه سرگرمی است .
روز گذشته درعبورازهمان محل ، بساط اعتصاب غذای مجاهدین خلق را دیدم که مستقر شده اند وبه ذهنم زد که کدام خوش ذوقی این ابتکاررا زده است ؟ یعنی درانتهای بازار دست دوم فروشی ها و اعتصابی که 100 روزه میشود ! از ماموری که مسئول نظم تمام محوطه بازاراست پرسیدم که اینها کیستند و چه میکنند ؟ با خونسردی جواب داد : نمیدانم . فقط میدانم که اجازه نامه دارند . پرسیدم مگردراین بازار نباید چیزی برای فروش داشت ؟ جواب داد : حق با توست آنها هم حتما چیزی برای فروش دارند فقط مشکل من این است که نمیفهمم چی میفروشن !؟ توی دلم گفتم زجر و زندگی و عذاب ، دکان اعتصاب برای فروش لاشه استراتژی فروغ 2 و سرنگونی…و یاد حرف مهوش سپهری افتادم که زمانی گفت : تمام دارایی و قدرت سازمان نه پول است و نه سلاح …..تمام دارائی سازمان نیروهای کادرش است که انقلاب ایدئولوژیک شده اند !
با دوستی تماس گرفتم و نظرش را جویا شدم که گفت : حق با توست . زمان خودسوزی نفرات مجاهد خلق هم در17 ژوئن ، به شکلی همین داستان رخ داد . آن زمان اجازه آکسیون جلوی سفارت فرانسه به خاطرواقعه 17 ژوئن بود اما بعد ازاولین خودسوزی ( محسن شریفی ) بلافاصله اجازه نامه محل آکسیون را تغییر دادند و آکسیون اعتراضی به کنارتیمارستانی منتقل شد تا اگر دومین خودسوزی اتفاق افتاد برای بیننده های فرضی کمی طبیعی ترباشد . چون درتیمارستان روانی هرحادثه ای کمی طبیعی ست !
خلاصه این پیروزی را هم باید به رهبرعقیدتی تبریک گفت . اعتصاب غذای بقیه تا پیروزی و با پیروزی درته بازارعتیقه فروشها ادامه دارد . ظاهرا بر سراین سفره همه پیروزهستند . صدای گامهای تغییر ازاین بلندتربرای پرده گوش خوب نیست ! ولی گوش رهبر یا امام مجاهدین به تغییر بسته شده است . هوادار و روشنفکرش هم جدا ازاین بلاهت نیست . اعتصاب غذای مجاهدین درتمام دنیا درآستانه 100 روزگی است که مترادف همان دریوزگی رهبراست به درگاه غرب . هر مارمولکی یا کسی از اعتصاب غذا یک تعریف یا تصویری دارد . و من در فکرم که رهبر عقیدتی مجاهدین هم ، تزریق را انتخاب میکند یا گیوتین را ؟ البته برای خودشان که نه…این دکان یا اعتصاب اگر جدیتی داشت به شصت روز هم نمیکشید و روشنفکر مفت خورش شعارتخمی برای ادامه اعتصاب نمیداد و همزمان البته با نان سوخاری و مرغ سرخ شده شکمبه خودش را سیر نمیکرد ! اگر خودت هم هستی که بعد از 80 روز یا زنده نیستی و یا دیگرتوان یا رمق نوشتن و دعوت دیگران را نداری . اگر هم نیستی پس حرف مفت نزنید و لطفا خفه شوید ! تحولات سیاسی ( غلط یا درست ، زشت یا زیبا  ) درجریان است شما هم در متن یا کنار این تحولات از استراتژی خودتان درباتلاق عراق بگوئید .
جناب جمشید و زری واقدس واصغر و امثالهم که دقیقا کارامام جمعه های حکومت اسلامی را میکنید…اعتصاب غذای 100 روزه و استراتژی رهبر عقیدتی حتما به هم ربط دارد و شما قبل ازهردعوتی اول ازاستراتژی مشخص و عملکرد وقدمهای سیاسی بگوئید . که چطور با اعتصاب غذا قراراست حکومت اسلامی سرنگون شود !؟ هنوزشعارارتش آزادیبخش ، هنوزارزشهای احمقانه انقلاب ایدئولوژیک ، هنوزغیبت کبری ، هنوزامید به شب قدر با ناتو ، هنوز دست خر و یا دست بز…..
اکنون بیش از هشتاد روز از اعتصاب غذای مجاهدین در زندان لیبرتی و یارانشان در سراسر گیتی می گذرد…..
ــ این اعتصاب غذا برای دفاع از رهبرعقیدتی احمق و حفظ شان و حرمت رهبر غایب است که توسط حکومت اسلامی حقش خورده شده است.
ــ این اعتصاب غذا فریاد خاموش یک راس امامِ منگلِ ورشکسته است .
ــ اعتصاب غذای مجاهدین و یارانشان فریاد خاموش و در گلو خفه شده ی مسعود و مریم است که توان بالا آوردن و اعتراف به خطاها را ندارند !
ــ اعتصاب غذای اعضای مجاهدین فریاد رهبری است که اعتصاب برای پوستش بد است و فقط برای نیروهای اسیر نسخه مقاومت میپیچد !
ــ اعتصاب غذای اسیران مجاهدین در زندان لیبرتی باهرنتیجه ایی یک تقلای بی حاصل است که فقط باعث تمسخر رهبرعقیدتی شده است . دیریست که تقلاهای جریان مسعود رجوی وباندش هیچ ربطی به مبارزه و آزادی و مردم ندارد . آن اعتصاب کنندگان اسیر درباتلاق عراق وزندان لیبرتی را برایشان آرزوی سلامتی جسمی و روانی و روحی میکنم ! نزدیک به 2 دهه ودر مسیری انحرافی ، تحلیل و تئوری غلط ، آدمها را به هررقصی واداشتید و هنوز هم….؟ دیراست و دورنیست که نوبت آواز آنها هم میشود !
اسماعیل هوشیار – tipf 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط