چگونه شاعر دربار رجوی چماقدار و شکنجه گر شد؟

حمید اسدیان (کاظم مصطفوی) شاعر و نویسنده سازمان مجاهدین خلق
کسی که در سال ۱۳۵۱ به مدت ۵ سال زندانی شد و سرد و گرم شکنجه را چشیده بود و سالیان دراز خود را مدافع حقوق زندانیان سیاسی می دانست، در خیابان های پاریس با دیگر همقطارانش به اعضای جداشده و منتقدان سازمان مجاهدین یورش می برد و به ضرب و شتم آنان مشغول بود.
حمید اسدیان روز یکشنبه ۲۳ آذر۹۹ برابر با ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰ پس از سه هفته آلودگی به ویروس کرونا، در بیمارستانی در آلبانی به بهشتی که رجوی وعده داده بود شتافت.

مریم رجوی در پیامی پس از مرگ او نوشت:
مجاهدکبیر حمید اسدیان به جاوادنه فروغها پیوست.
برادر عزیزم، حمید اسدیان، انقلابی وارسته، ستاره پرفروغ آسمان شعر و ادب مقاومت برای آزادی ایران، روشنفکر پیشتازی که افتخار جامعه روشنفکری ایران است، مجاهدی که بیش از پنج دهه در میدان نبرد با شاه و شیخ در رزم و پیکار بود، به‌سوی رفیق اعلی و یاران شهید و صدیقش شتافت…
اما ظاهرا مریم رجوی در پیام تسلیت خود به مسعود رجوی فراموش کرد یکی از مجاهدت ها و افتخارات روشنفکری حمید اسدیان در حمله به اعضای منتقد سازمان را متذکر گردد.

فیلمی که هم اکنون از نظر می گذرد مربوط به حمله مجاهدین به اعضای جداشده و منتقدان سازمان در شهر سرژی فرانسه – ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹ است که توسط حمید اسدیان و دیگر همرزمانش به خاک و خون کشیده شد.