3.2 C
Paris
Tuesday, December 6, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

چماق کش فاشیست رجوی و ماسکها

maryam_radjavi_hassan_habibi_paris

چه کسی باید از برداشته شدن ماسک ها ترس داشته باشد ؟: این چماق کش حسن حبیبی به مخالفین ومنتقدین ویاران دیروزی رجوی اتهام “ماسک “داشتن در گذشته میزند که امروز این ماسکها میافتند و بقول وی چهره ها نمایان میشوند. ولی درواقع ماسک زن بزرگ خودرجوی جنایتکار است. این چماقدار درواقع ازاینکه ماسک “مترقی و دمکراتیک و ….”رجوی طی زمان از چهره رجوی فرو افتاده است مینالد زیرا که این آقایان وخانمهایی که او آنها را متهم به ماسک داشتن در گذشته میکندمانند آقایان یغمایی ، مصداقی و یا خانم عاطقه اقبال از جمله کسانی میباشند که در گذشته چون محو ماسک دروغین رجوی شده بودند به سبک همین چماق دار هر منتقد ومخالف رجوی را مورد هجمه قرا رمیدادند که البته تاکنون هم بخاطر رفتار خود از مردم و قربانیان تهمت وافتراهای خویش عذر خواهی نکرده اند هرچند که امروز خود همان صابون اتهامات و تهمت و افترا را از طرف فاشیسم رجوی به تن احساس کرده اند.
پس بایدمعادله را درست بر سرجایش قرا ردارد ونه برعکس وا ین کاری است که چماقدار رجوی حسی چماق کش ، حسن حبیبی میکند که قضیه را سروته نشان میدهد یعنی دماسکیزه شدن رجوی وافتادن ماسک رجوی برای یاران گرمابه وگلستانه اش مانند قصیم وروحانی و یا پشتیبانان واعضای سابق رجوی را تبدیل به فروافتادن ماسک در نزد آنها میکند. ماسک رجوی برای نه تنها یاران نزدیک دیروزی اش بلکه برای میلیونها ایرانی در داخل وخارج کشور فرو افتاده است و این هم در زمانی که در کنار دیکتاتور صدام حسین “برای آزادی “میخواست بجنگد، زمانی که درتشکیلاتش هرگونه مخالفتی را با عنوان “وزارت اطلاعات ومحفل “سرکوب میکرد ، در همان زمانی که رهبر ایدئلوژیک شد و همچنین زمانی که امریکا عراق را اشغال کرد و رجوی در عرض یکروز ا ز یار صدام به یار اشغالگران آمریکایی درعراق تبدیل شد و یارانش از بین جان بولتن ها ی جنگ طلب انتخاب کرد و امروز هم با حمله نا جوانمردانه به هر منتقد ومخالف با چماقدارانی مانند حسن حبیبی در واقع بیشتر وبیشتر چهره دروغین “مبارزه برای دمکراسی “او رو میشود واین ماسک دروغین برداشته میشود و رسوایی اش بیشتر .
البته چماق کش ر جوی به یکباره فمینیست شده است و در رسوایی رجوی در مورد حرمسرا درتشکیلات را با عنوان اینکه توهین به زنان است، خواسته است دور بزند.
همانطور که در کل اسلام به عنوان زن مسلمان میتوان به شوینیسم مرد تن داد وآنرا عقیده نامید و انرا دور زد وهمانطور که مریم رجوی سمبل زنجیر زن یعنی روسری را بر سردارد وآنرا با افتخار هم به سر میکند تا “تارهای موی سفید”شده را بپوشاند که باعث” تحریک” مردی نشود ، همانطور که زن ومرد برای مجاهدین بقول یک مسئول سازمان مانند “آتش وپنبه “میباشند که باید همیشه با نفر سومی در کنار هم حضور داشته باشند – البته رهبری مستسنا است ومحرم به همه وزنان مجاهد را به “سنت محمدی “همگی را به عقد خوددرآورد زمانی که آنها را مجبور به طلاق گرفتن ا ز همسرانشان نمود – که نکند به هم نگاهی بکنند و علاقه ای از گذشته در ذهنشان پدیدار شود و آنچه که عشق نامیده میشود دوباره شعله ور شود، وعشق به رهبر به گوشه ای پرتاب شود و بهمین دلیل باید پاسداری در کنار دو نفر زن ومرد در تشکیلات حتی در فرنگ وجود داشته باشد و زن ومرد ی تنها در جایی حتی برای کار تشکیلاتی نباشند و همانطور که زن ومرد باید حتی جداگانه ونه درکنار هم غذا صرف کنند و… همانطور دریک تشکیلات سکت این امکان دارد که رهبر “رقص یکی شدن با رهبری “را انجام دهدوزنان را مورد سو استفاده جنسی قرار دهد این هم با جاکشی مریم رجوی که به این زنان برای “یکی شدن “به رهبر به سبک خودش که از شوهر سابقش جدا شده است انگیزه بدهد ورهنمود.
این اشتباه وجود دارد که کسی این سازمان مافیایی را صرفا یک سازمان مدعی سیاسی بداند ، این سازمان یک سکت است واین را نه یکی ونه دوتا صدها نفر جدا شده از مجاهدین تایید میکنند به عنوان شاهدین ! مگر نه این است که در یک دادگاه عادلانه هم شاهدین نقش بزرگی بازی میکنند ومیتوانند شهادت دهند اکنون هستند شاهدینی که جز و همان زنا ن بوده اند وشهادت میدهند که رجوی زنان را مورد سو استفاده قرار داده است وماسک فریب اورا به عنوان “رهایی از تبعیض جنسی “را روشن میکنند . حسن حبیبی به عنوان کار چاق کن درکنار بساز وبفروشی برای سازمان خواسته است که در میان دعوا ، دوباره رهبر خود را تبرئه کند ولی زهی خیال باطل

منبع؛فراخوان مستقل  برای خروج انسانی ساکنین لیبرتی از عراق

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط