18 C
Paris
Tuesday, October 3, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

پیام آقایان دکتر کریم قصیم و محمد رضا روحانی

ghasim_rohani_ex_cncir_mek_pmoi

پیام آقایان دکتر کریم قصیم و محمد رضا روحانی
به ” دوستان ” و ” بادمجان دور قاب چینان ” دیروز
و دشمنان خونی و لومپنهای شایعه پراکن و دشمن شاد کن امروز !

من هميشه گفته و نوشته ام: فحاشي به اعضاي گروه , دروغ نوشتن و شايعه پراكني , همچنين به نفع رژيم موضع گرفتن و … تمام كارها و رفتارهاي تفرقه افكنانه را خوش ندارم.

وقتي ناگهان افرادي كه تا ديروز خوش و بش مي كردند و گاه حتي تملق و چاپلوسي مي نمودند و من پرهيزشان مي دادم, بعد از آن بيانيه , توهينها و لشگركشي 400 امضاء عليه دو نفر كه كاملا قانوني و بر طبق انتخاب آزاد خودشان كنار رفته اند – به زشتگويي و شايعه پراكني و مجادله خصومت آميز و ايرادهاي بني اسرائيلي مرا مورد استنطاق قرار مي دهند, انگار در دادگاه هستيم …. بله هيچ مايل نيستم با چنين افرادي در يك گروه باشم, بهتر است بروند در جاي ديگر مآموريتشان را انجام دهم.

عده اي هم مستنطق شده اند و تحت اين و آن عنوان من و آقاي روحاني را مورد بازجويي قرار مي دهند. برويد آقا كمي انصاف و عدالت نشان دهيد, اين اطلاعيه شورا حتي به يك مورد از مسائل استعفا نامه ما نپرداخته. ما وارد تله گذاري سياسي – اطلاعاتي نمي شويم.

هركس مي خواهد بحث كند بايد به استعفانامه , نكات و مفاد آن بپردازد. داريد حرف جمع مي كنيد , شايعه سازي مي كنيد براي اطلاعيه بعدي شورا ؟ بفرماييد اين كار را در سايت و صفحه خودتان انجام دهيد. اين جا دادگاه و شما در نقش بازجو ننشسته ايد. اول جواب مطالب استعفا , فرار از جواب خود ظلم بزرگي در حق ماست.

چهار شنبه مورخه 12/6/2013

کریم قصیم – محمد رضا روحانی

برگرفته از فیسبوک آقای دکتر کریم قصیم !

منبع؛فراخوان مستقل  برای خروج انسانی ساکنین لیبرتی از عراق

 

 

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط