از پاسخ به تهمت های مجاهدین وسفرپوتین به سوریه و پشت پرده گفت وگوی امریکا با نظام اهریمن

سعید بهبهانی: … این دوستان تلاش کردند که بالاخره از حق و حقوق شما دفاع کنند. آقای روحانی روز دوشتبه و آقای رئیسی روز سه شنبه و امروز هم آقای مصداقی راحع به این حملات ابهانه و سخیف یک مشت آدم های فاسد.

نمیدانم. من که مامورم و اصلا معلومه. ولی این که شما بلحاظ این مسائلی که در مورد سازمان مجاهدین گفته اید. بعد یارو داد میزند که تو بیا ثابت کن که تو مامور نیستی، من نمیدانم این فرد آنقدر عقل ندارد که بداند “نفی را نمیشود اثبات کرد”. میشود ثابت کرد که این تلفن “هست”.

میشود که ثابت کرد که من در این خانه زندگی می کنم. بدلیل این که کرایه میدهم و آب و برقش رو میدهم. ولی من در این خانه زندگی نمیکنم را من نمیتوانم ثابت کنم. مدعی باید اثبات کند.

این که بیا ثابت کن تو مامور نیستی. آدرس خانه ام را بلدی و … اصلا این کیه که شما آدرس خانه اش را بلدی؟ این کیه؟ چه میگوید این مرد؟ بشنویم از زبان شما فکر می کنم ساده تر باشد. بفرمایید … (…)

فرامرز دادرس سعید بهبهانی تلویزیون میهن – به نقل از ایران اینترلینک