9.1 C
Paris
Wednesday, February 1, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

پاسخ به یکی از هوادران سازمان مجاهدین

radjavi_cnir_mek_terrorisme

یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق برایم نوشته:

“سرکار ستاره خانم.همه میدانیم که داخل هستید و زیر ضرب”
“از التفاتات ویژه سربازان نه چندان گمنام امام هم نسبت به شما وتنی چند دیگر خبر داریم.ولی فکر نمی کنید که دیگر زیادی شورش میکنید.این دیگر نزده رقصیدن است و شایسته شما نیست.آینده پیش روست .این رژیم جهل و جنایت با همه خباثت و خونریزی هایش پابرجا نخواهد ماند.زیاد تند نروید.همانقدر که کاری به کارتان نداشته باشند کافی است.”

پاسخ من به ایشان:
ضمن سپاس از اینکه اقدام به فحاشی مستقیم نکرده اید، لازمست بگویم که التفاتات سربازان گمنام و غیر گمنام امام زمان و سربازان گمنام و غیر گمنام امام مسعود رجوی هردو به یک اندازه ما درونمرزی ها را در فشار و اذیت قرار میدهد. بیخود نیست که مردم ایران به اصلاحات روی کرده اند. شماها بجای فرافکنی و انداختن تقصیر بر گردن دیگران بهترست در آینه معایب خود را نگاه کنید و بفهمید که آنقدرها هم که تصور میکنید جذاب و مردم پسند نیستید.

درضمن، حکومت فعلی نهالیست که آقای رجوی آنرا کاشته است و بی جهت نیست که چپ و راست به مقامات جمهوری اسلامی نامه مینویسد چون همچنان امیدوارست که جمهوری اسلامی را بدست بگیرد. ایشان تنها مشکلش با کسانیست که بر مصدر قدرت نشسته اند! آقای رجوی و سازمانش هرگز مردمی نیست، اگر بود که همان سال 57 در برابر تک گزینه بودن رفراندوم اعتراض میکرد! ایشان همچنان خواهان جمهوری اسلامی است و بهمین دلیل من با وی و سازمانش مخالفم.

همانگونه که با جمهوری اسلامی بخاطر دینی بودن حکومت مخالفم و اینرا هرگز کتمان نکرده ام و حتی شفاها” به آقای دادستان تهران نیز عنوان کرده و در بازجوییهایم نیز در بهمن 88 کتبا” روی ورقه های بازجویی نوشته ام. حقیقت اینست که سازمان مجاهدین بیش از وزارت اطلاعات بخودش صدمه زده و میزند. وزارت اطلاعاتیها با فشارها و سختگیریها و سین جیم کردنهای وحشتناک و شکنجه های فکری دستگیرشدگان باعث کنجکاوی و علاقهء ما به این سازمان شده اند اما عملکرد خود مجاهدین موجب نفرت و گریز ما از خودشان گردیده است . یک نگاهی بکنید که از بهمن 91 تاکنون چقدر مرا و بسیاری دیگر را از خود منزجر کردند.

بهرحال چندروز پیش که جواد ریاحی چماقدار رجوی روی پیامهای خصوصی برایم توهین و تهمت و فحاشی نوشته بود، من روی صفحه ام علنا” هشدار دادم که اگر این ماجرا ادامه بیابد مقابله به مثل میکنم و حتی نوشتم که اگر قرارست با من بجنگید پس من هم با شما میجنگم. ( البته ساعتی بعد به احترام خانم لیلا جدیدی آن پست را حذف نمودم) ولی متاسفانه سیاست این سازمان تغییری نکرده و بدینوسیله اعلام میکنم که تا وقتی آقای رجوی سیاستهای تهمت و توهین و ارعاب و تحریم و طرد و سرکوب و دیکتاتوری و تمامیت خواهی اش را تغییر ندهد، دشمن شمارهء یک من است. چون جمهوری اسلامی حاصل تلاشهای اوست و رجوی باعث شده من و نسل ما دچار اینهمه بدبختی شویم و حالا ایشان خودش فرار کرده در ناز و نعمت زندگی میکند و ما را در منجلاب درماندگی و مریضی و بی پناهی و فقر و گرفتاری و استرس به دست حکومت اسلامی سپرده.

واقعا شرم بر او که همچنان مدافع حکومت مذهبی است آنهم برای عوام فریبی لعاب دمکراسی بر آن زده است. اگر دمکراسی اش راست بود با دوستان قدیم و رفقای دیرینه اش نیز دمکرات برخورد میکرد. چرا شماها این چیزها را نمیبینید و خیال میکنید تمام مخالفینتان به سبب وزارت اطلاعات و جمهوری اسلامیست؟ کمی انصاف و وجدان چیز خوبیست.
ستاره.تهران

منبع؛فراخوان مستقل  برای خروج انسانی ساکنین لیبرتی از عراق

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط