9.1 C
Paris
Wednesday, February 1, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

پاسخ اسماعیل وفا یغمایی به تهدیدات فرقه رجوی

esmaeelvafa_masoud_maryam_radjavi

توضیح کوتاه در باره اطلاعیه های کمیسیونهای امنیت وقضائی شورا

دیروز کمیسیون امنیت   شورا با  اطلاعیه ای نخست کوشش کردند مرا با چسباندن به اطلاعات آخوندها وهمسو نشان دادن با آنها وموهوم خواندن چیزی که من نگران آن هستم،منکوب کنند و امروز نیزکمیسیون قضائی شورا با یک اطلاعیه بالا بلند و در هم آمیختن و گره زدن بسا نکات به یکدیگر و با زهم در آمیختن عناصر منتقد و معترض با مزدوران رژیم خونریز خامنه ای و ارایه برخی مدارک!اعلام نمود حاضر است در صورت اقامه دعوا در هر دادگاه مستقل حاضر شده و به این دعاوی سخیف پاسخ دهد ونیز عدم اقامه دعوا را نشانه چنته خالی مدعیان دانست. پاسخ کامل به این دو اطلاعیه را به فرصتی مناسب وا میگذارم و در اینجا بطور ساده تا جائی که به من مربوط است روی دو نکته انگشت میگذارم.

1- پیش از یک پاسخ ساده در مورد وضعیت همسر سابق من  و مادر فرزند  و زنده بودن یا مرگ وی و پایان بخشیدن به نگرانی من و فرزندم تمام این نوع برخوردها و بمیدان کشاندن ها و بمیدان آمدن ها فارغ از مقوله «النصر بالرعب» جز فرار از یک پاسخ  بسیارساده نیست. مطمئن باشید من نه تسلیم رعب خواهم شد و نه از جستجوی پاسخ  در مورد سرنوشت اکرم حبیب خانی دست بر خواهم داشت. یک پاسخ ساده شما و اطمینان دادن روشن از سلامت وی می تواند شنا را در این زمینه فرا و مرا در این زمینه فرو کشد. پس چرا پاسخی نیست؟

2- پس از این پاسخ است که میتوان در زمینه های دیگر در صورت ضرورت اقامه دعوا نمود وکارکردهای هر دو طرف  را فارغ از اختلاط شنیع ماموران و مزدوران خمینی با منتقدان و مخالفان در معرض داوری قرار داد.  امید است که این مفهوم ساده توسط کسانی که ادعای آلترناتیو بودن را دارند و می خواهند بر ایران هفتاد و پنج ملیونی حکمروا شوند!درک شود و بدون درک این، دهها اطلاعیه مفصل تر و تند و تیز تر از این جز نشان گریز از واقعیت و ندادن پاسخ رون به یک سئوال ساده نیست. باید مطمئن بود با یا بدون اقامه دعوا سیمای حقیقت به سود آنکه محق است آشکار خواهد شد. در ضمن به عنوان یک شاعر و نویسنده با حدود چهل سال رنج زندان و تبعید و قلم زدن در راه آزادی مردم ایران  به مسئولان کمیسیونهای امنیت وقضائی یاد آوری میکنم شورایملی مقاومت ایران بنا بر ادعای سالیان خود گویا برای مبارزه با رژیم ضد بشری خمینی  و تروریسم و نه در هم آمیختن مزدوران با مخالفان و آدمکشان خامنه ای با منتقدان خود ایجاد شده است. اگر حقیقت جز این است به روشنی اعلام نمائید.

اسماعیل وفا یغمائی

2 ژوئن 2013

 دریچه زرد

***

تهدید ها و بلاهت رجوی برای فرار از پاسخگویی به اسماعیل وفا یغمایی و منتقدین

اطلاعیه کمیسیون قضائی شورای ملی مقاومت ایران

كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت: فراخواندن ماموران و مرتبطين اطلاعات آخوندها به اقامه دعوا و پيگيرد قضائي در مورد ادعاي «مرگهاي مشكوك» و «طلاق هاي اجباري» در درون مجاهدين

 12 خرداد 1392

mek_ter1<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7D8E1C7DAEDE520DFE3EDD3EDE6E<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7D8E1C7DAEDE520DFE3EDD3EDE6E<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7D8E1C7DAEDE520DFE3EDD3EDE6E

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط