15.1 C
Paris
Tuesday, May 30, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

وضعيت وخيم اعتصاب غذا کنندگان ليبرتی

liberty-h

در غياب برخورد مسئولانه ی افراد و نيرو های اپوزيسيون مردمی با موضوع اعتصاب غذای تعداد قابل توجهی از ساکنان ليبرتی که با تمهيدات مسعود رجوی، مهدی ابريشمچی، و مريم رجوی به راه افتاده است و سازمان داده شده است، بنا به گزارش های رسيده، وضعيت سلامت تعدادی از اين افراد که از اول سپتامبر تا امروز در اعتصاب غذا به سر می برند، بسيار وخيم شده است.

برای مثلث خیانت، يعنی مسعود رجوی ـ مهدی ابريشمچی ـ و مريم رجوی، چيزی که هيچ وقت ارزش نداشته است و ندارد، جان پيروان است، که از آن ـ به تناسب ـ يا به عنوان پول خردی که به راحتی می توان خرجش کرد، و يا به عنوان سرمايه يی در معاملات کثيف خود با جنگ افروزان بین المللی، استفاده می کنند.

اين ها بايد بدانند که مطابق مواد متعددی که در قوانين بين المللی، و در قوانين فرانسه پيش بينی شده است، به خاطر آنچه می کنند می توان به پای ميز محاکمه کشيدشان.
و بايد چنين شود.
و چنين خواهد شد.

۲۱ آبان ۱۳۹۲

محمد علی اصفهانی – ققنوس

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط