11.9 C
Paris
Tuesday, May 30, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

نصیحت های آقا مهدی !

esmayil-houshyar_mehdi-firouzian

نصیحت کردن درکادر جنگ نیست ازقدمهای پیش ازجنگ است . نصیحت ازسراستیصال خیلی مسخره است . رهبری مجاهدین همزمان 2 کار را پیش میبرد . جنگ و نصیحت……منتها اولویت اصلی برای رهبر در عمل ؛ همیشه با جنگ است ! مهماتش که تمام میشود و یا به دلیل نم کشیدن کارنمیکند اهرم نصیحت را به کارمیگیرد ! مجاهدین نامه ای ازمهدی فیروزیان عضو خیلی قدیمی خودشان منتشرکردند که انبوهی نصیحت کرده است . مخاطب نامه اسماعیل وفا یغمایی است که خودش میداند و آقا مهدی…..ولی ادبیات نامه و اسم زندان تیف را که برد ؛ برآن شدیم تا جواب خودمان را بدهیم . جوابی که مخاطبش مهدی فیروزیان نیست بلکه یک راس مجاهد خلق است . برای شخص مهدی فیروزیان احترام قائلم که اززمان شاه قدم درراه مبارزه گذاشت . ولی برای مجاهد خلقی که از1363 رهبرعقیدتی را خلق کرد وهمگان ؛ از جمله این یکی برادر مجاهد را 3 قبضه سرکارگذاشت ؛ نه تنها احترام قائل نمیشوم بلکه مثل بقیه گله امامان و پیامبران ؛ باید جوابش را داد !

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3072

در بحبوحه يك مبارزه ضدفاشيستي آن هم با نوع عمامه‌دارش, ترك ميدان و دست تسليم بلند كردن و اعلام ندامت و توبه و برائت و تبديل شدن به عامل فشار و اطلاعات عليه مجاهدين براي دريافت پناهندگي بشرط محكوم كردن رزمندگان آزادي و بشرط اثبات فاصله بازگشت ناپذير با آنان, اسمش چيست؟ اسمش تيفي مقاوم است؟!! اسمش جدا شدن از يك سازمان سياسي است؟ چه اسم شيكي؟ كاش جولان دادن مزدوران اطلاعات آخوندي با شعارهاي ”مرگ بر منافق“ و همچنين اطلاعية ممنوعيت‌هاي آميزشهاي جنسي را هم كه نيروي آمريكايي به تيف ابلاغ كرده ميديدي و بيشتر در باغ مي آمدي كه موضوع چيست!

tipf_irak_ex-pmoi

به ادبیات دقت کنید ، هنوز اطلاعیه ارتش آمریکا برای ممنوعییت آمیزش جنسی…هنوز همان مزخرفات قبلی….من که شخصا تمام روزهای زندان تیف را ثبت کردم . نوشتم و اگرلازم به توضیح باشد بازهم درتمام طول عمرباقی مانده خواهم گفت که : زندان تیف قراردادی نانوشته بین یک راس امام مقدس با نظم نوین قرمساق بود . تمام امورات زندان تیف با نظارت رهبرعقیدتی انجام میشد . احتمالا اطلاعیه ممنوعییت آمیزش جنسی هم ازهمان مخفی گاه صادرشده است . هر چند رابطه های خصوصی افراد موضوع هیچ بحث جدی نیست ؛ والا ما خودمان کم نمیدانیم که قبل از سقوط صدام درکدام قرارگاه و پست نگهبانی کدام مسئول و تحت مسئول انقلاب شده ؛ طبق قرارداد سوارهم میشدند……! ممنوعییتی هم وجود نداشت و آقای مسعود رجوی درنشست صراحتا گفته بود هرکاری کردید اشکالی ندارد فقط ریز گزارشش را بنویسید ! آقا مهدی ؛ بازی درزمین زندان تیف فقط خاص عوامل حکومت اسلامی نبود . نفرات نعشه مجاهدین هم بودند همانها که بعد از زندان تیف دردفاتر مجاهدین درهمین اروپا مشغول مبارزه شدند…..و کارمندان ارتش آمریکا هم…! و تعداد انگشت شماری هم ازاین مثلث بلاهت دوری میکردیم و فشارهرسه ضلع را هم باید تحمل میکردیم .

آن 1500 دلارمورد اشاره آقا مهدی کمک نبود درخاطرات تیف نوشتم که پول امضاء بود برای خرج کردنهای سیاسی . وضعییت احمد رضا را ازهمان تیف تا زندان اربیل و تا پیکی که با پول مجاهدین به ترکیه آمد…درجریان کاملش هستم و حتی خبردارم بعد از رسیدنش به سوئد درکدام کلینکهای روانی درتردد است ! ولی فعلا موضوع این مطلب نیست . احمد رضا یک استثناء نبود و نیست . همین کنارگوش خودمان حمیدرضا محمدی را داریم که در15 سالگی و درقرارگاه اشرف بهش گفته بودند که باید طلاق بدهی ! ذهن حمیدرضا نتوانست هضم کند و درهمان 15 سالگی ماند . یعنی نزدیک به 20 سال است که با قرصهای پزشکی جسمش را زنده نگه داشته است . زمانی که علائم بیماری را دیده بودند درهمان قرارگاه اشرف او بارها به کتک میگیرند که تو مریض نیستی بلکه چون بریدی داری تمارض میکنی ! با خیلی از این فاکتها وقتی طرف هنوز حرف از مبارزه و انقلابی گری میزند واقعا یا خیلی پرت است و یا خیلی سنگ پا . یحتمل با همین انقلاب ایدئولوژیک بود که رسما به مبارزه ریدند وچه زوری هم میزند برای حفظ همان ریدنها !

ex-pmoi_tipf_iraq_2007

چه قبل ازجنگ و چه درزمان جنگ و چه بعد ازجنگ ودرطول استقرار10 ساله ارتش آمریکا درقرارگاه اشرف ؛ نمونه های زیادی با اسم و رسم و پاسپورتهای مشابه وجود دارد و میشناسیم که بدون مشکل درتردد بودند ! و راه بسته ای وجود نداشت که منتظر باز بودنش نشسته باشند ! یک سال درزندان انفرادی قرارگاه اشرف ؛ خیلی محترمانه و به هزارزبان فقط گفتم دست از سرم بردارید ؛ یک سال خواهش کردم ؛ ولی تصمیم را همان راس امام غایب گرفته بود . تصمیمی که براساس قانون انقلاب ایدئولوژیک از سال 1373 راه غرب را بسته بود و فقط راه شرق یعنی رفتن پیش حکومت اسلامی باز بود . با کمک ارتش آمریکا رهبرعقیدتی بلایی سر زندانیان تیف آورد که 90 درصد ازدست این افعی فرارکرده و به دهان آن یکی مارولایت رفتند  . اگرچه آرزوی رهبرعقیدتی بود تا همه جداشدگان ازمجاهدین را مثل زمان صدام با دستبند هم که شده ؛ به ایران بفرستد ؛ ولی نشد . شکاف بورژوازی را دست کم گرفت و این ارباب بی مروت دنیا هم جاخالی داد !

تماس با آقا مهدی درعراق و دیالوگ هم شبیه جوک است.آن زندانیان اگرامکان تماس داشتند ورهبرعقیدتی اجازه میداد ؛ که خیلی ها خواهان تماس مستقیم با اعضاء خانواده شان هستند ! بقیه حرفها چیزی جدید و عجیب نیست ؛ فرهنگ رهبرعقیدتی است . تعاریف اپورتونیست و بریده و این حرفها را هم بگذریم . بریدن ازگونه های مختلف ارتجاع البته مثبت است وکارراحتی هم نیست . بریدن رهبرعقیدتی ازمردم وارزشهای انسانی خیلی ننگ است  !

خلاصه که سرزندان تیف لطفا ابوعطای نصیحت نخوانید که مثل خیلی ها هنوز یادمان نرفته است . جناب آقای هزارخانی هم یک بار به استناد حرفهای خود مجاهدین وارد همین مقوله شد که برایش نوشتم بی خیال ! آقا مهدی تو نبودی و ندیدی که زندان تیف چه بود و با ما چه کردند و احتمالا به ذهنت هم نمیزند که : چرازندان لیبرتی هم ؛ با همان سیاست خط موازی ؛ سایز بزرگتر زندان تیف شد ؟ ولی من بودم و روز به روزش و تمام لحظاتش درذهنم حک شده است . آنقدرها هم فراموش کار و دیوس نشده ام که خودم را به فراموشی بزنم ! درضمن اگربازهم نصیحتی بود و ازمبارزه نوشتید ؛ لطفا چند خطی هم ازاستراتزی سرنگونی و ارتش آزادیبخش و سرنگونی و فروغ 2 و…درزندان لیبرتی واز باتلاق عراق حتما بنویسید ! حفظ تشکیلات به هرقیمت یک حرف است و اینکه تشکیلات مشغول چه کاری است حرفی دیگر ؟ تشکیلات خیلی خوب است به شرطی که کارمشخص وقابل تشریحی درجهت سرنگونی انجام دهد ؛ والا تخم کفترزیرزبان هر کسی بگذارید ازحفظ تشکیلات مثل بلبل میگوید ! «جدّیترین و قدرتمندترین ائتلاف فعال علیه ارتجاع و استبداد مذهبی حاکم بر ایران» این روزها مشخصا برای سرنگونی حکومت اسلامی چه مسیری را درجهت منافع مردم عملا طی میکند ؟ آمار وراندمان کارش درباتلاق عراق چیست ؟ تا نتیجه منطقی برای حفظش.. قابل تشریح باشد…بهترین ابزار وظرف کاری هم داشته باشید همه دارائی های عالم هم که معنی بدهد ؛ وقتی پویا و زنده نباشد و کاری انجام ندهد ومثل بقیه جانداران فقط بخورد و بخوابد ؛ لاجرم درلاک خودش میپوسد . اگرهم استیصال است و قدرت تصمیم گیری وجود ندارد وتوجیه است و فهمی برای شرایط موجود سیاسی اجتماعی نیست…حرفی برای زدن با هیج آقا مهدی نداریم . شما توجیه کنید و ما هم تشریحتان میکنیم .

13.06.2013

hoshyaresmaeil@yahoo.com

اسماعیل هوشیار – تیف

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط