19.5 C
Paris
Friday, September 29, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

موضع گیری شورا در مورد استعفای آقایان محمد رضا روحانی و کریم قصیم؛ فرار از پاسخگوئی

hanif_heydar-nejad

نکته کاملا جدید در این اطلاعیه آن است که به نحو کاملا بی پایه و اساسی تلاش می شود استعفای آقایان روحانی و قصیم “مشکوک” جلوه داده شود، به ویژه اینکه آنها در یک ماه گذشته دعوتهای انجام شده برای شرکت در جلسات دبیرخانه را رد کرده بودند. اطلاعیه عمدا تلاش دارد تا این شُبه را ایجاد کند که گویا این اقدام با تلاش هائی “برای ردیابی و حذف فیزیکی مسئول شورای ملی مقاومت” ارتباط دارد.
دبیرخانه شورا با این ادعا عملا قصد دارد تا دیگر اعضاء شورا یا مجاهدین که ناراضی بوده و ممکن است در آینده جدا شوند را بترساند که هرگونه اقدام اعتراضی آنها در آینده با تلاش برای حذف مسعود رجوی ارتباط داده خواهد شد.
شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه اجلاس میاندوره ای خود در مورد استعفای آقایان  محمدرضا روحانی و کریم قصیم موضع گیری کرده و تاکید نموده که: “تا زمان صدور و انتشار بیانیه تفصیلی شورای ملی مقاومت، شرکت کنندگان بر موارد زیر تأکید می ورزند:
۱-افشا و محکوم کردن سناریویی که از نیمه اردیبهشت گذشته با عناصر نادم و تواب مانند مصداقی و یغمایی شروع شد و با استعفای غیرمترقبه این دو تن که باید طبق آئین نامه داخلی شورا پاسخگوی سکوت و اقدامات پیشین خود در ارتباط با افراد یادشده می بودند، به مرحله جدیدی رسید که از چنگ انداختن بیش از پیش دشمن ضدبشری بر شورای ملی مقاومت ایران به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک پرده برمی دارد.
۲-شناعت و شقاوت به حدی رسیده است که معنی سیاسی اقدامهای فوق الذکر به کلی نادیده گرفته شده و دشمن در سربریدن مجاهدان اشرف و لیبرتی و به ویژه در ردیابی و حذف فیزیکی مسئول شورای ملی مقاومت تشجیع می‌شود.
۳-ما این اقدام غافلگیرکننده را که با طرح موضوع بیماری طی یکماه گذشته و با بی‌جواب گذاشتن همة دعوتها و تماسهای دبیرخانه صورت گرفته است، حاکی از فقدان اخلاق شورایی و جمعی، خنجر زدن از پشت و خیانت به عالیترین مصالح جنبش مقاومت در برابر رژیم آخوندها می دانیم، به خصوص که جلسات میاندوره یی و جلسات هفتگی اعضای شورا در محل دبیرخانه پیوسته در دسترس آنها برای طرح همة مطالبشان بوده است.”
radjavi_cnir_mek_terrorisme
اطلاعیه دبیرخانه شورا نگرانی ها و اعتراض آقایان روحانی و کریم را “مسائل تکراری” قلمداد کرده و به آنها پاسخی نداده است. آنان در استعفا نامه خود تاکید کرده بودند که:
“ما برحسب وظيفه ملی و مبارزاتی به طور مداوم و در محورهای گوناگون پيشنهاد گشايش ديدگاهها, دگرگونی و شفافيّت سياستها  و كاربرد روشهای علمی و كارآمد ارائه كرده ايم [اما] ما در چهارسال گذشته نه تنها در هيچيك از محورهای فوق گشايش و اصلاحی نديديم، بلكه دردمندانه شاهد انقباض و تكرار اشتباهات نيز بوده ايم”.
با این وجود مشخص نیست که چرا دبیرخانه شورا اصرار دارد که از خواسته ها و مطالبات آقایان روحانی و قصیم بی اطلاع بوده و از استعفانامه آنان “غافلگیر” شده است. و تعجب می کند که چرا آنها مطالبات خود را پیشتر مطرح نکرده اند.
در واقع دبیرخانه شورای ملی مقاومت بجای پاسخ به اعتراض این آقایان که چرا در چهار سال گذشته حرف و پیشنهاد آنان مورد توجه قرار نگرفته است، توپ را به زمین آنها برگردانده و سوال می کند اگر مشکل داشتید، چرا مشکلتان را مطرح نکردید!
با این روش، شورای ملی مقاومتِ مجاهدین همچنان از تاکتیک همیشگی فرار از پاسخگوئی استفاده کرده و حاضر به پذیرش مسئولیت خود نمی باشد.
هر چند دبیرخانه شورا بسیار تلاش کرده تا متن تنظیم شده ظاهر مؤدبانه ای داشته باشد، با این وجود خالی از توهین و اتهام نیست، از جمله آنکه:
آقایان روحانی و قصیم به “شناعت و شقاوت و خنجر زدن از پشت و خیانت به عالی ترین مصالح مقاومت در برابر رژیم آخوندها” متهم شده اند و بدین ترتیب بخاطر استعفایشان به “صف دشمن” پرتاب شده اند.
اما نکته کاملا جدید در این اطلاعیه آن است که به نحو کاملا بی پایه و اساسی تلاش می شود استعفای آقایان روحانی و قصیم “مشکوک” جلوه داده شود، به ویژه اینکه آنها در یک ماه گذشته دعوتهای انجام شده برای شرکت در جلسات دبیرخانه را رد کرده بودند. اطلاعیه عمدا تلاش دارد تا این شُبه را ایجاد کند که گویا این اقدام با تلاش هائی “برای ردیابی و حذف فیزیکی مسئول شورای ملی مقاومت” ارتباط دارد.
دبیرخانه شورا با این ادعا عملا قصد دارد تا دیگر اعضاء شورا یا مجاهدین که ناراضی بوده و ممکن است در آینده جدا شوند را بترساند که هرگونه اقدام اعتراضی آنها در آینده با تلاش برای حذف مسعود رجوی ارتباط داده خواهد شد.
اطلاعیه دبیرخانه تنها الترناتیو دمکراتیک متاسفانه پر از ادعا و اتهامات بی پایه و اساس و تهدیدهای پنهان است و کمترین احساس مسئولیت و پاسخگوئی در آن دیده نمی شود.
حنیف حیدرنژاد
09.06.2013
منابع:
اطلاعیه اجلاس میاندوره ای شورای ملی مقاومت
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42334:2013-06-08-22-36-12&catid=258:2011-02-22-13-26-15&Itemid=367
استعفانامه محمد رضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-52475.html

منبع:پژواک ایران

 

 

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط