5 C
Paris
Friday, January 27, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

موج ورود بی سابقه پناهجویان به اسلوونی

بنا به گزارش خبرگزاری ها طی روز گذشته و در طی کمتر از ۲۴ ساعت، بیش از دوازده هزار پناهجو وارد کشور اسلوونی شده و انتظار می رود تعداد آنها از این تعداد نیز تجاوز کند.

از هنگامیکه مجارستان و کوزوو درهای خود را بروی آوارگان بستند، تنها کشوری که مرزهایش به اتریش و آلمان راه دارد، اسلوونی است و این کشور اکنون آماج ورود هزاران پناهجو قرار گرفته است.

دیمیتریس آورامو پولس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت در اسلوونی است تا نیازهای این کشور را در پرداختن به آوارگان بررسی کند.

آقای آوراموپولس گفت: “کمیسیون اروپا آماده است اسلوونی را هم از نظر مالی و هم فنی حمایت کند. آماده ایم تا در صورت نیاز، تیمهای مدیریت مهاجران را در اسلوونی مستقر کرده و به مقامات این کشور برای سازماندهی به ورود فزاینده پناهجویان کمک کنیم.”

وسنا گیورکوس ژنیدار، وزیر کشور اسلوونی گفت این کشور روزانه مبلغ ۷۷۰ هزار یورو برای پذیرایی از آوارگان هزینه می کند. او از یونان خواست تا کنترل بیشتری بروی مرزهایش اعمال کند.

خانم ژنیدار گفت: “اسلووانی روشن می گوید که مرز میان یونان و اتحادیه اروپا باید کنترل شود. یونان کشوری است که پناهجویان در گروههای کثیر، و بدون هیچگونه کنترل از مرزهای آن وارد اروپا می شوند.”

ورود پناهجویان به اسلوونی از روز جمعه گذشته و با بسته شدن مرزهای مجارستان و کرواسی، بروی آنها آغاز شد.

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط