13.6 C
Paris
Friday, March 31, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

مصاحبه های انجمن زنان ایران با تلویزیون مردم

روزدوشنبه 27 آگوست 2018 برابر با پنجم شهریورماه 97 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران، سرکار خانم حمیرا محمدنژاد از انجمن زنان ایران – آلمان دررابطه با :
– وضعیت کنونی وبحران فرقه رجوی در آلبانی
صحبت کردند.

روزدوشنبه 27 آگوست 2018 برابر با پنجم شهریورماه 97 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران سرکار خانم زهرامعینی از انجمن زنان ایران – آلمان دررابطه با :
– خاطره فاجعه خیانت رجوی وکشتار 52 نفر در قرارگاه اشرف و استراتژی وی
و خاطراتی از مشاهداتی مستقیم از حمله رجوی به خاک ایران تحت عنوان فروغ جاویدان
صحبت کردند.

روزدوشنبه ششم آگوست 2018 برابر با 15 مرداد ماه 1397 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران خانم بتول سلطانی مدیر انجمن زنان ایران و فعال حقوق بشر ازآلمان درباره موضوعات زیر صحبت کردند:
– حمایت از دیدار خانواده محمدی با فرزندشان سمیه اسیردر فرقه رجوی در آلبانی
– رویای قدرت رجوی در حمله ای جنون آمیز که نامش را “فروغ جاویدان” گذاشت.
مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.
ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل .یا فیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.
ضمن اینکه آقای مصطفی محمدی نیز از آلبانی درطول برنامه بطور زنده از اقداماتشان در جهت رهایی فرزندان سمیه محمدی از حصارتشکیلاتی فرقه مخوف رجوی در آلبانی گزارش دادند.

منبع؛ وب سایت زنان ایران – کانون آوا

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط