مستند «ادوارد»، روایت زندگی ادوارد ترمادو عضو مسیحی جداشده از مجاهدین خلق

مستند «ادوارد» روایت زندگی پر درد و رنج ادوارد ترمادو، عضو مسیحی جداشده از سازمان مجاهدین خلق است.
او در سال ۱۳۵۹ شمسی به خدمت سربازی رفت و در اوایل جنگ ایران و عراق در حالیکه مجروح شده بود، اسیر نیروهای عراقی گردید.
او ۹ سال از عمر خود را در اردوگاه رمادی عراق سپری کرد. با تبلیغات گسترده ای که سازمان در اردوگاه های اسرای ایرانی برای جذب افراد انجام می داد، او برای رهایی از شرایط سخت اردوگاه های عراق به سازمان مجاهدین خلق پیوست.
ادوارد ترمادو نزدیک به ۱۲ سال از عمرش را در اردوگاه اشرف مقر اصلی مجاهدین در عراق گذارند.
ادوارد به دلیل نارضایتی از سازمان جدا شده و پس از مشقات زیاد خود را به آلمان رساند و در آنجا زندگی جدیدی را بنیان نهاد.
او اکنون در کنار خانواده خود در آلمان زندگی می کند.

منبع فیلم مستند؛ شبکه مستند
آریا ایران – سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ – ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰