10.1 C
Paris
Wednesday, April 17, 2024

محل اسکان جداشده گان از سازمان مجاهدین در کمپ تیپف

کمپ تیپف نزدیک به 5 سال محل اسکان جداشده گان از سازمان مجاهدین بود.این کمپ توسط نیروهای آمریکایی در کنار پادگان اشرف تاسیس شده بود.

جداشدگان از مجاهدین که برای فرار از ظلم و جور تشکیلات رجوی در عراق به این کمپ پناهنده شده بودند سختی ها و مشقات زیادی را متحمل شدند.

بیش از 700 نفر از این کمپ عبور کرده اند .اکثر به ایران و برخی دیگر به اروپا و … مهاجرت کردند.کمپ تیپف در زمستان سال 2008 از طرف نیروهای آمریکایی تعطیل شد و 208 تن از جدا شدگان آواره شهرهای عراق جنگ زده ، ترکیه و یونان شدند.

2 تن از آنان بنام های حسن میرزایی و حسن نعمتی در آب های مرزی ترکیه و یونان غرق شده و هرگز روی خوش آزادی را ندیدند.

Feb 15, 2009

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط