15.7 C
Paris
Sunday, October 2, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

مازیار ایزده پناه؛ مسعود رجوی کیست ؟

mek_Washington's Favorite Terrorists

نام او نام هولناکی است.
نام او هماهنگ است با جنگ و به کشته دادن بیهوده جوانان و خشمگین شدن و عتاب کردن.
نام او همچنین عجین است با بوسیدن دست “مجاهد اعظم امام خمینی پدر مجاهدان”
سهم او در مبارزه خود را بزرگ کردن است و و و سهم دیگران تحقیر شدن و خود را کوچک کردن وشکستن و از خود تهی شدن
شجاعت و دلاوری صفاتی اند که با او بیگانه اند و در سی سال گذشته نتیجه رهبری او جز شکست و تار و مار شدن نیروهای انقلابی چیز دیگری نبوده است.
در زندان او از فرط حسادت نسبت به دانش و محبوبیت بیژن جزنی در میان زندانیان سیاسی همواره به توطئه علیه او مشغول بود.
بدیع زادگان را مسخره می کرد و او را بی سواد می نامید.
به قدرت و به زن عشق می ورزد و از مرگ می هراسد.
سال شصت دو سه هفته پس از اعلام مبارزه مسلحانه خود با پرواز تاریخی به پاریس گریخت و در حالی که در ایران بساط اعدام و شکنجه و زندان نو جوانان و جوانان توسط جمهوری اسلامی بپا بود و هنوز شش ماه از مرگ همسرش نگذشته بود او در پاریس با دختر 18 ساله بنی صدر به حجله رفت.
یکسال بعد عاشق مریم عضدانلو سکرتر خود که زن نزدیکترین دوستش بود شد و با طلاق فیروزه بنی صدر و جدا شدن مریم عصدانلو از ابریشم چی با او به حجله رفت که ازدواج تاریخساز نام گرفت.
او یک نسل و همه سرمایه ها ی او را در یک دریای آتش سوزاند و بعد هم خودش فرار کرد. در یک کلام او در این سی سال هر گاه حطری بوده پیش ار همه فرار کرده است.
او هم مثل خمینی و خامنه ای یک مسلمان شیعه معتقد به ولایت فقیه است. ولی فقیهی که مقاومت یک خلق را با خود خواهی های خود به بن بست کشاند و بهای خوب زیستن و خوب پوشیدن خود و دارندگی و برازندگی همسرش را با گوشت و پوست و زندگی و آرزوهای ده ها هزار جوان و نو جوان خانواده های آنها پرداخته و می پردازد.
در همین نقطه است که البته مشکل اساسی دیگران با او شروع می شود. هر چند ساعتها از مخفی گاه خود از مبارزه حرف می زند اما در عمل “حقیری” است که به خبرگان رژیم نامه می نویسد و از رفسنجانی جنایتکار در انتخابات رژیم حمایت می کند و نشان می دهد که برای رسیدن به قدرت دست به هر کاری می زند و در اینراه خیلی هم جدی است و این حدیث است که خیلی آزار دهنده است.
او قرار بود سه ماه رژیم را سر نگون کند اما امروز بعد از سی و پنج سال وقتی به کارنامه او نگاه می کنیم چیزی جز به کشتن دادن ده ها هزار مجاهد که تحت رهبری غلط و ساده سازانه و کله شقی های او بی مورد او دود و خاکستر شدند حاصلی نداشته است.
او مجاهدینی که قصد جدا شدن از تشکیلات او را دارند را به رژیم تحویل می دهد و همه تلاش خود را می کند که جدا شدگان بسمت رژیم بروند تا خطری از جانب افشاگری های آنها متوجه اش نشود.
او گاهی تا حد مرگ مجاهدین “مسئله دار” را شکنجه روحی و روانی می کند.
در برابر جهنم خلص و رنج خلصی که زندانیان لیبرتی امروز به مدد رهبری خاص الخاص او در آن گرفتار هستند او و مریم و دایره نزدیکانش در رفاه و راحتی غرقند که نمود آن را می توان درلباس های چند ده هزار دلاری مریم دید !
این انسان کافی است که کوچکترین سنگی از آسمان ببارد تا بلافاصله فرار کند. امروز هم که بخشی از جنبش مقاومت مردم ایران را به شکست کشانده است ده سال است که فراری است. مسعود رجوی چنین کسی است.
او امروز از مخفی گاه خود به تهمت و فحاشی به منتقدان خودش مشغول است تا به خیال خودش آنها را مرعوب کند و به عقب براند اما او اشتباه می کند.
منتقدان خار چشم او شده اند و مشکل او با آنها همین است.
او می خواست که رفسنجانی رئیس جمهور شود وو از سویی با با زد و بند با خارجی ها تلاش می کند تا شاید از هر طریقی بتواند خودش و زنش در کنف حمایت “عیالات” متحده به قدرت برسد . خیلی دلش می خواست بر تخت قدرت بنشیند و سیگاری بکشد و زنی را نوازش کند اما فعلا در بحرانهایی که حاصل اشتباهات مرگبار و قدرت پرستی خود اوست گرفتار آمده است.
وعده سرنگون کردن رزِیم در شش ماه او یک سراب بود و امروز در باغ سبز مبارزه مسلحانه و استراتژی ارتش آزادیبخش او هیچ برگ سبزی نیست. یک خارزار است. به معنی دقیق کلمه یک کویر است. انتهایش زندان لیبرتی بود. اما مسعود رجوی مانند یک لاشخور از ته مانده زندگی زندانیان لیبرتی هم نمی گذرد و نمی خواهد که آنها از عراق بیرون بیایند زیرا خروج از باتلاق عراق برای رجوی نقطه مرگ است و با خروج آنها از عراق استراتژی او هم پایان می یابد. اینرا او با تمام وجودش لمس می کند. امروز مسعود رجوی در کویر ایستاده است. اینجا نقطه مرگ است برای کسی که روزی با نخوت و در خود پرستی بی حد خود را تا خدا بالا برد.
البته مبارزه و مقاومت مردم ایران همواره در داخل وجود داشته است و دارد و بی تردید مردم ایران رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون می کنند و بی تردید روزی نه چندان دور همگان به ازادی و دمکراسیی دست می ییابند.

5 ژوئن 2013 

مازیار ایزده پناه

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط