رویاهای ضد ایرانی مجاهدین خلق و جنگ طلبان آمریکا

هفته گذشته تحولاتی روی داد که می تواند بر سرنوشت همگان تاثیر گذار باشد.
از جمله سه تغییر بسیار مهم در کاخ سفید و دولت آمریکا :
۱.جابجایی در وزارت امورخارجه آمریکا
۲.جابجایی در سازمان سیا
۳.جابجایی در پست مشاور امنیت ملی آمریکا
این تغییرات نشان می دهد که سمت و سوی دگرگونی ها در دولت آمریکا به نفع حامیان شدت‌ عمل علیه ایران است. بعبارتی گذار از دیپلماسی به سوی اعمال فشار بیشتر، برهم زدن برجام، تحریم های فزاینده و فلج کننده با هدف گیری مردم ایران و زمینه سازی برای برافروختن شعله های یک جنگ خانمانسوز در ایران است.
تغییرات جدید نشان می دهد که استراتژی آمریکا درباره ایران سمت و سوی برخورد از نزدیک را دنبال میکند. تحولات منطقه نیز موید چنین روندی است. مثلث آمریکا-اسرائیل-عربستان، فشارهای دیپلماتیک، سیاست های سخت گیرانه و تحریم های بین المللی، و در کنار آن حمایت آشکار از گروه تروریستی سازمان مجاهدین خلق، علائم پیشبرد چنین سیاستی است.
بعبارتی اگر ایران به خواست دونالد ترامپ، تغییرات در برجام را نپذیرد، رویدادهای پیش بینی شده ای ممکن است در شرف وقوع باشد :
یکم.تحریم کامل سیستم نظامی ایران.
دوم.برهم زدن توافق برجام و برقراری مجدد تحریم هایی که در گذشته اعمال میشد.
سوم.دخالت مستقیم در امور داخلی با حمایت آشکار از تجمعات و اعتراضاتی که توسط گروه های مسلح هدایت می شوند.
چهارم.تسلیح و پشتیبانی مستقیم و بی پروا از مجاهدین و دیگر گروه های مسلح برای از سر گیری عملیات های تروریستی در داخل که در نهایت به جنگ داخلی کشیده شود. الگویی مانند سوریه امروز یا دیگر کشورهای جنگ زده مانند عراق، افغانستان، یمن و لیبی.
راه و روش هایی که دقیقا منطبق بر فعالیت ها و خواسته های سازمان تروریستی مجاهدین خلق ایران است.
در این برنامه ضمن بررسی رویدادهای هفته گذشته دولت آمریکا، به تشریح مواضع جنگ طلبان آمریکایی و فرقه مجاهدین خلق علیه مردم ایران می پردازیم…

به انضمام: چو ایران نباشد تن من مباد

جواد فیروزمند، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق
سه شنبه ۷ فروردين ۱۳۹۷ – 27 مارس 2018