5 C
Paris
Friday, January 27, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

رجوی در نشست شب قدر؛ هرکس که نمی کشد برود و گورش را گم کند

masoud-maryam_radjavi

این خط و نشان که در آخرین نشست درون تشکیلاتی موسوم به شب قدر از سوی رهبری سازمان مجاهدین خلق کشیده شده، به نقل محافل و موضوع بسیاری قلم ها تبدیل شده است. خطابی که بدون هیچ توضیحی حکایت از شدت بغض و کین و استیصال رهبری می کند. اصراری برای این که ثابت کنیم رجوی چنین خطابی داشته نیست؛ همچنانکه برای رد و نفی آن. می شود برای اثبات این شیوه برخورد به دهها کد و نشانه اشاره کرد. به سند و مدرک چندانی نیاز نیست. به اینکه حتما به شواهد و اسناد نوشتاری، شنیداری و تصویری اتکا کرد؛ یا پای شهادت این و آن را به میان کشید. این رویه اثبات و نفی ممکن است درباره برخی اتهامات و ابهامات و شفاف کردن برخی امور مفید به فایده باشد؛ اما برای اموری که به قاعده و رویه تبدیل و نهادینه شده به این سازوکارها نیازی نیست. رجوی چه این معنی را گفته یا نگفته باشد از خیلی سالها پیش نه تنها موضع و نوع نگاه اش را در قبال کسانی که با او زاویه دارند نشان داده که اصلا بخش عمده انرژی و توان اش را در تنظیم رابطه با افراد مسئله دار و حتی پاسیو اختصاص داده است! این نوع تنظیم رابطه چه با بیرون و چه با خودی ها آنقدر مبتذل و غیض آلود و غیر اخلاقی و غیر معمول است که پس از سی و اندی سال حالا واکنش و سروصدای جدی ترین حامیان رجوی را در آورده و حتی به زعم آنها اسباب بسیاری معضلات را برای سازمان فراهم کرده است. تا جایی که نیابتی رهبری سازمان را مسئول این معضل و مستقیما مورد انتقاد قرار می دهد. بیژن نیابتی در آخرین مقاله اش با اشاره به موضع گیری یک سال پیش رجوی در قبال جداشدن قربانعلی حسین نژاد و اخیرا تعداد دیگری از سازمان و شورای ملی مقاومت می نویسد:

“موجی که ظاهرا با یک کمپین ساده و شاید هم اندکی ابلهانه براه افتاده بود، در پروسه اعتلای! خود به برکت واکنش منحصر به فرد “سازمان رهبری کننده انقلاب نوین” به یک کمپین افشاگرانه علیه رهبری مجاهدین تحت پوشش نقد و ادعای “اصلاح امور” مبدل گردید. افشاگری به جای نقد نشست و ناسزاگویی پاسخ آن! … ویژگی این کمپین در پیچیدگی مهاجمان نیست، در سادگی مدافعان است. در ذکاوت پرسشگر نیست، در بلاهت پاسخگوست.” (تاکید روی جملات از جانب ما است.)

پر واضح است که نیابتی نه حامیان و پادوها و قلم به دست های رجوی که شخص رهبری خاص الخاص را به بلاهت و عقب ماندگی متهم می کند! برای کسی که اعضای جداشده اش را به انواع و اقسام انحرافات و ابتلائات اخلاقی متهم می کند، بدیهی است قبل از جدایی نیز باید به همین اندازه هتاک و بددهن باشد تا جلو افتضاح و ریزش بیشتر را بگیرد؛ البته برای کسانی که توفیق!! حضور در مناسبات مجاهدین را داشته و به شخصه این برخوردها را تجربه کرده، چه بسا ترکیب گورتان را گم کنید در مقایسه با آن برخورد رذیلانه و مشمئزکننده محترمانه و ادبیانه هم باشد! برای همین اصراری برای نفی و اثبات این که رجوی چنین خطابی داشته ندارم. اگر تا چند سال پیش این رویه در ردیف آموزه های ایدئولوژیکی و تشکیلاتی رجوی تئوریزه و توجیه می شد، امروز آن انگیزه ها به بغض و غیض و عصبانیت تمام قد رجوی هم گره خورده و نتیجه اش پیشاپیش معلوم است. و پر معلوم که اگر رجوی دست اش می رسید و امکان اش را مثل یک دهه پیش داشت لزومی نمی دید اینگونه خودزنی کند و با همان شیوه امنیتی معمول تکلیف این افراد را طوری روشن می کرد که آب از آب تکان نخورد. التیماتوم تازه رجوی نشان می دهد آب از سر او گذشته است؛ و طبیعی است که اینگونه عقده گشایی کند. رجوی شاهد است ملایم ترین نسیم ها چه ولوله ای در تشکیلات و در میان انقلابیون درون تشکیلاتی او ایجاد می کند. برای همین ناگزیر است مثل همیشه توپ را توی میدان آنها بیندازد، آنها را مثل همیشه مسئول شکست ها و افتضاحات معرفی کند و هر فتح و فتوحی را هم به نام خود مزین کند.

بهار ایرانی

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط