3.9 C
Paris
Tuesday, December 6, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

رجوی خود را بخشی از جنگ داخلی در عراق نموده است

radjavi_all

از آغازی که سران مجاهدین تصمیم گرفتند که بجای مقاومت برای حق پناهندگی خود د ر فرانسه و ماندن در فرانسه ، به عراق “عزیمت تاریخی “کنند خود را بخشی از یک جنگ ارتجاعی نمودند بویژه زمانی که “ارتش ازادی بخش “خود را در همسانی وهم خوانی با عملیات صدام حسین قرار دادند.

در جنگ های داخلی عرا ق در زمان جنگ وحمله اول آمریکا ومتحدینش به عراق ، علیه گروههای کرد و شیعه به نفع صدا م وارد جنگ داخلی در عراق شدند. پس اشغال عراق توسط جرج دبلیو بوش نیز تمامی کوشش و سعی خود را نمودند که د رامورداخلی عراق نقش بازی کنند و عملا با ائتلاف غیر رسمی با بعثی های سابق و گروههای سنی و مخالف مالکی و شیعیان عملا وارد یک ائتلاف جنگ داخلی در عراق شدند.

این حملات بر علیه آنان در عراق نیز ریشه در این سیاستها دارد :گفته شده است کسی که باد میکارد ، طوفان درو میکند . ورجوی با سیاستهایی که از زمان هم پیمانی با صدام تا به بعد درواقع طوفانی امروزی را در این سیاست های خود کاشته اند و اکنون در تنگنا قرار دارند ولی عملا رهبری مجاهدین به این سیاستها میخواهد ادامه دهد و قصد ونیت این را ندارد که بن بست عملی خود در عراق و در منطقه وایران را طی این سالیان دنبال کرده است قبول کند و سیاست دیگری اتخاذ کند و اکنون ساکنین لیبرتی درواقع قربانی شدگان این سیاست رجوی در گذشته وامروز میباشند.

کسی که وارد جنگ داخلی در عراق میشود ، کسی که در گذشته با دیکتاتور صدام همراهی داشته است مطمئنا مهمان دلخواه هیچ عراقی نیست بجز کسانی که از آنها بخواهند سود برند مانند خود صدام وبعثی ها ی هم پیمان رجوی . پس رجوی هزینه را با جان افراد خود پذیرش کرده است واین در حالی است که سران باند رجوی در پاریس میباشند وخود رجوی هم سالهاست که پنهان میباشد .

رجوی نباید انتظار داشته باشد که از این سیاستهایی که دنبال کرده است وخود را یک طرف جنگ داخلی در عراق نموده است اکنون از پی آمده های آن در امان بماند. این نتیجه سیاستهای گذشته وحال رجوی در عراق است .

 

منبع؛فراخوان مستقل  برای خروج انسانی ساکنین لیبرتی از عراق

 

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط