راننده ایرانی ۷۰ هزار یورو توریست‌ لهستانی را به صاحبش برگرداند

بنابه گزارش رسانه ها، دبیر بازنشسته تهرانی که به رانندگی تاکسی مشغول است چند روز پیش پس از اینکه دو مسافر لهستانی را به مقصد می رساند متوجه می شود کیف آنها در خودرو جامانده و حاوی 70۷۰ هزار یورو پول نقد است.
پس از پیگیری های فراوان بعد از ۴ روز موفق می شود پول را به صاحبانش برساند.
زیباترین قسمت ویدئو گریه همزمان زوج لهستانی و پیرمرد قهرمان داستان است.
خانم لهستانی که باردار بود گفت این هدیه خداوند است.

AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط