13.7 C
Paris
Friday, March 24, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

دولت آلبانی به افراد جداشده از مجاهدین کارت اقامت می دهد

از مدتی پیش در خبرها آمده است؛ دولت آلبانی به افراد جداشده از مجاهدین می خواهد کارت اقامت بدهد.
این خبر که بطور نیمه رسمی اعلان عمومی شده، برای خانواده ها، افراد جداشده و … بسیار خوشحال کننده است که در آلبانی دارای موقعیت و استاتوی قانونی می شوند و در این رابطه باید از همکاری گروهی دفتر سازمان ملل در امور پناهندگی، دولت آلبانی، آمریکا وفرانسه تشکر نمود. البته این موضوع خاص افراد جداشده نیست و به دیگر افراد نیز که دارای شرایط لازم باشند، استاتوی اقامت قانونی خواهند داد.
اما برای اینکه برخی به فکر سوء استفاده غیر انسانی از این مسئله نیافتند، تاریخ را بدلخواه ننویسند، ماحصل یک کار انسانی را به جیب شخصی خود واریز ننمایند و بعدها نگویند که چنین و چنان کردند و عکس یادگاری در میدان مرکزی آلبانی داشتند، لازم دیدم چند پارامتر بسیار جدی از این پروژه انسانی را بیان کنم.
مسلما کار بسیار سختی بود. و طرف حساب ها اساسا زیر بار نمی رفتند. اما از زمانیکه متوجه ابعاد مثبت مسئله شدند، ابتدا در تئوری پذیرفتند و بعدها تضمین کردند که این طرح را برای برون رفت از مشکلات موجود عملی سازند. این پروسه دو سال طول کشید تا به نقطه امروز برسد. و اینکه چند مدت دیگر طول خواهد کشید تا رسما کارت اقامت بدهند، هنوز مشخص نیست، اما مسلم این است که حتما خواهند داد!
در همین رابطه از افرادی که با فعالیت های خود توانستند طرف های مطبوع را با اسناد حقوقی، … و استدلال های انسانی،… متقاعد نموده و چرخش ایجاد نمایند، باید تشکر کرد.
افرادی که بدور از جنجال های گروهی وعکس یادگاری با این و آن، صادقانه با حسن نیت و بدون چشمداشت، تاثیر گذار بودند و توانستند در شرایط بسیار سختی، سرویس امنیتی آلبانی و دولت آلبانی را در این زمینه فعال و راضی نمایند!
این کار مسلما نتیجه چند عکس یادگاری در جلو سفارت آلبانی و … نبوده است…
و باز باید تاکید کنم که این کار مسلما خواسته یا نتیجه بازی افرادی که بازگرداندن جداشده به دستگاه رجوی را در کارنامه شان دارند، نیز نبوده است…
این موضوع قطعا نتیجه کار مستمر، سخت، خسته کننده و فعالیت مشترک و دقیق افرادی بوده است که از دو سال پیش عزم داشتند یک تحول بزرگ انسانی در استاتوی قانونی جداشدگان بوجود بیاورند.
وگرنه بلندگوهای یکطرفه و مشاور دروغین و روان پریش نوری المالکی و جرجیس های تازه به دوران رسیده بسیار کوچکتر از مرز بلند انسانیت هستند.
گفتم چند جمله سربسته راجع به این اتفاق مهم بنویسم تا برخی افراد در حرف ها، نوشته ها و برنامه های ویدیویی مسیراشتباه نروند…
شنبه یکم خرداد ۱۴۰۰ – ۲۲ می ۲۰۲۱ – جواد فیروزمند
AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط