15.2 C
Paris
Monday, June 27, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

حمله “حزب سه نفره سبزها” به اعضای مستعفی شورای رجوی

La Secte Des Radjavi_OMPI

“حزب سه نفره سبزها” ی دست ساخت مجاهدین که از عبدی هزارخانی ، کابلی و شخصی بنام کاظم موسوی که از فعالین جریان صهیونیستی “استوپ دی بمب “لابی اسرائیل است راتشکیل میدهند واز جریانهای لابی مجاهدین در آمریکا و آلمان میباشند اولین حمله “محترمانه ” را به دو مستعفی محافظه کار وتوپچی های سابق وی را شروع نمودند این ها این با ر همان چماق های “شرایط فعلی ” و اتهامات دیگر به ا ین دو شروع نمودند و گله هم نمودند که :
اقایان دکتر قصیم و محمد رضا روحانی در متن استغفا، با برشمردن انتقادات خود به شورای مقاومت و بویژه مجاهدین در برابر اتهامات نادرستی که به مجاهدین در این ایام زده میشود موضعی نگرفته اند که می تواند از سوی طراحان اینگونه اتهامات به مثابه تایید محسوب شود. شگفتی اینجاست که آقایان روحانی و قصیم بارها و بارها در گذشته در مصاحبه ها و نوشته های خود، این اتهامات را سخیف، دروغ و رژیم ساخته معرفی میکردند..
مشگل این حزب لابی مجاهدین در این است که چرا قصیم فقط انتقاد به مجاهدین کرده است و با سکوت خود درواقع صنحه ای بر مساله قتلهای مشکوک در این سازمان است که از طرف جدا شدگان مطرح میشود وشده است.
البته این جریان لابی مجاهدین نمیگوید چرا مجاهدین در مقابل سوال آقای یغمایی وفرزندش که جویای احوال مادر فرزندش خانم اکرم حبیب خانی شده اند چرا فقط بافحش جواب داده است وتهدید و یک جواب ساده نداده است وچرا حاضرنیستند که یک هیئت ایرانی-بین المللی به این عراق برود ودرباره این مساله تحقیق کند ؟ که مرگهای مشگوک ودیگر ادعاهای جدا شدگان مجاهدین چقدر واقعیت دارد؟ چرا مجاهدین کودکان نوجوان را به عراق برده اند -نمونه اش فرزند آقای یغمایی که با چهارده سالگی به گفته آقای یغمایی به عراق برده شده است که نقش “رزمنده “را بازی کند.
درمورد سوریه هم که در استعفانامه آقایان قصیم و روحانی اظهار نظر شده است این جریان لابی مجاهدین مینویسد :
ذشته برآن، متن استعفای نامبردگان اتهامات جدیدی مثل دخالت فعال مجاهدین در سوریه را نیز القاء میکند که این اتهام نیز بدون پایه و تکرار دروغهای وابستگان رژیم در خارج از کشور است، آنهم در زمانیکه گزارشات مشکوک و رژیم ساخته پیدا شدن جسد دو تن از مجاهدین در کنار اجساد نیروهای القائده، می تواند دست رژیم را در ساختن سناریوهای مماشات پسند هر چه بیشتر باز کند.

mek-green_party

البته مشخص نیست که چرا مجاهدین تاکنون خود به نفی این مساله حضور در سوریه نپرداخته اند تازه بعلاوه مگر دور از ا نتظار است که مجاهدین با تروریستها ی دست ساخت نا تو همکار ی نداشته باشند ؟مگر رجوی سوریه را “شب قدر “نخوانده است وبه همکاری با آنها در پاریس نپرداخته وآنها را “برادران “خود اعلام نکرده است پس دور از انتظار نیست که به “برادران “خود کمک کرده باشدو ضمن اینکه تاکنون هیچ اطلاعیه نفی این مساله از طرف مجاهدین که برای هر گفته جدا شدگان خود یک اطلاعیه میدهند در اینجا مشاهده نمیشود !
البته این جریان لابی مجاهدین که معلوم نیست چرا بجای مجاهدین این ها موضع گرفته اند در حالیکه خود مجاهدین در مقابل استعفا ی دو عضو مهم خود سکوت مرگ گرفته اند ، باز هم چماق “مبارزه با ررژیم دراین شرایط “را بلند کرده ومیگوید :
در حالیکه رژیم در بدترین شرایط داخلی و بین المللی خود قرار دارد، حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یک نیروی جدی، سازمانیافته و پیکار جو در برابر تمامیت جمهوری اسلامی از وظایف هر فرد و جریان آزادیخواه است. حمایت از مجاهدین نیز به معنای چشم پوشی از انتقادات نبوده و نیست.
چماق “مبارزه با رژیم در این شرایط “را که سالهاست مجاهدین درمقابل هر گونه انتقاد وسوال بلند کرده اند وا ین ها هم دیر آمده اند و به همان چماق توسل جسته اند تا آنرا پایه ای برای حمله به این دو توپچی مستعفی شورای وابسته به مجاهدین نمایند. البته این که این لابی ها دست پیش را گرفته اند هم از تاکتیک های خود مجاهدین است که درا بتدا خواسته اند به زبان آجر بده ها ی خود جوابی به این دو داده با شند تا چماق کشی های بعدی با توجه به موضع گیری های بعدی این دو جهت های متفاوتی پیدا کند.

***

بیانیه حزب سبزهای ایران در مورد استعفای آقایان قصیم و روحانی از شورای ملی مقاومت

خرداد ۱۶, ۱۳۹۲

انتشار متن استعفای دو تن از اعضای محترم و باسابقه شورای ملی مقاومت در رسانه های فارسی زبان، باعث تاسف و شگفتی ما شد. این استعفا در شرایطی انجام گرفت که از دو ماه پیش تاکنون، چند تن از جداشدگان سازمان مجاهدین، با انتشار نامه سرگشاده، مقاله و بیانیه، مجاهدین را به قتل اعضای خود، سرکوب ناراضیان، نگاه داری اجباری اعضای خود در اشرف و لیبرتی و دهها جرم دیگر متهم کرده بودند. حزب سبزهای ایران به هر دلیلی طرح اینگونه مطالب که از اساس و بنیان نادرست است را تنها در جهت منافع رژیم حاکم بر ایران ارزیابی می کند.

آقایان دکتر قصیم و محمد رضا روحانی در متن استغفا، با برشمردن انتقادات خود به شورای مقاومت و بویژه مجاهدین در برابر اتهامات نادرستی که به مجاهدین در این ایام زده میشود موضعی نگرفته اند که می تواند از سوی طراحان اینگونه اتهامات به مثابه تایید محسوب شود. شگفتی اینجاست که آقایان روحانی و قصیم بارها و بارها در گذشته در مصاحبه ها و نوشته های خود، این اتهامات را سخیف، دروغ و رژیم ساخته معرفی میکردند.

گذشته برآن، متن استعفای نامبردگان اتهامات جدیدی مثل دخالت فعال مجاهدین در سوریه را نیز القاء میکند که این اتهام نیز بدون پایه و تکرار دروغهای وابستگان رژیم در خارج از کشور است، آنهم در زمانیکه گزارشات مشکوک و رژیم ساخته پیدا شدن جسد دو تن از مجاهدین در کنار اجساد نیروهای القائده، می تواند دست رژیم را در ساختن سناریوهای مماشات پسند هر چه بیشتر باز کند.

برخی از انتقادات آقایان قصیم و روحانی قابل درک است. اما این گونه استعفا آنهم در زمانیکه کارزار گستره ای برای حذف شورا و مجاهدین از صحنه و درهم شکستن ساکنان لیبرتی و ارسال آنان به ایران در جریان است، نادرست و غیرقابل دفاع است. با احترام به تصمیم شخصی اعضای مستعفی شورا، باید گفت که راه تشویق برای انبساط جنبش و ایجاد جبهه همبستگی، حرکت به سوی انقباض و تکروی نیست.

در حالیکه رژیم در بدترین شرایط داخلی و بین المللی خود قرار دارد، حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یک نیروی جدی، سازمانیافته و پیکار جو در برابر تمامیت جمهوری اسلامی از وظایف هر فرد و جریان آزادیخواه است. حمایت از مجاهدین نیز به معنای چشم پوشی از انتقادات نبوده و نیست.

حزب سبزهای ایران

نمونه ای از همکاری نماینده باصطلاح حزب دست ساخت مجاهدین موسوس به “سبزها ” با جریان صهیونییستی استوپ دی بمب در اتریش :

لینک 

فراخوان مستقل  برای خروج انسانی ساکنین لیبرتی از عراق

 

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط