14.3 C
Paris
Tuesday, October 4, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

حمایت نریمان حیدری از نامه ایرج مصداقی به مسعود رجوی

 

radjavi_mesdaghi

.

آقای ایرج مصداقی ضمن تائید سؤال ها و انتقادهای آمده در متن، از شما حمایت میکنم

آقای ایرج مصداقی
سال ها پیش در جمعی و، به مناسبتی شما را دیده ام.بیشتر ازنوشته ها و مصاحبه هایتان شما را میشناسم .

“نامه سرگشاده”شمابه مسعود رجوی را خواندم.از آنجا که کم و بیش با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا هستم؛ به اعتبار “مسؤلیت فردی” و دلیل های دیگر که همگی به سپهر سیاسی میهنمان مربوط میشوند، ضمن تائید سؤال ها و انتقادهای آمده در متن، از شما حمایت میکنم.

میدانم “سرگشاده” کردن آن نوشته ها برای فردی با ویژگیهای شما چقدر سخت و دشوار بوده است؛ و نیز می دانم نوشتن چنین نامه ای به –رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران- چه هزینه ای خواهد داشت . شجاعت و راستگوئی شما را قدر می دانم .

نریمان حیدری

سایت پژواک

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط