9.1 C
Paris
Wednesday, February 1, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

جمال: داستان بریدگی از حرکت و فاصله گرفتن ملکول ها و یک تجربه علمی

esmaeel-vafa_yaghmayi2

نویسنده ای بنام جمال(جمال بی فامیل) در وبگاه آفتابکاران  چیزی قلمی کرده که برای سیر و سیاحت خوانندگان لینک میدهم.

با معذرت بسیار از بچه های معصوم سر راهی و پرورشگاهی من برای آدمهایی که در پرورشگاه سیاست با عمل سزارین ایدئولوژیک زاده شده اند یا   و اسم فامیل شان هم مشخص نیست  پاسخی نمینویسم.

جمال بی فامیل البته آدم کم سوادی نیست .احتمالا تحصیلاتش از دیپلم افزونتر است و محفوظاتش از شعور سیاسی و اخلاقی اش بیشتر است وخوش به هم میبافد هدفش نیز خسته کردن مخاطب است و سرگرم کردن او به خود.

طرف حساب من بچه های سر راهی سیاسی نیستند. و مجادله من و امثال من جدیتر و دردناکتر از این است که  بی بی خانم مشاطه و بندانداز سر کوچه، ومیرزای سلمانی سر گذر که امر خطیر ختنه کردن را نیزبر عهده دارد بتواند رهنمودی بدهد و کار ساز شود.

اگر لازم شد با رئیس صنف مشاطه گران و ختنه سوران  صحبت خواهم کرد اما اگر وقتی دارید بدک نیست نوشته جمال بی فامیل را بخوانید.تا فقط در سایت محبوب افتابکاران محبوس نماند.

در ضمن در اواخر مقاله کلمه غصب را با ق یعنی قصب نوشته اند که این قصب نام نوعی خرما ست و بهتر است نویسنده تصحیح کند .

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط