6.2 C
Paris
Friday, December 8, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

به برادرم هرگز – پاسخ عاطفه اقبال به ترور اخلاقی سازمان مجاهدین

Atefeh_Eghbal

 

دوستان، در روز تولد من به عنوان هدیه روز تولدم! نامه ای را منتشر کرده اند باصطلاح از قول برادر عزیز من محمد، و هر لجنی را که لایق نویسندگان اصلی این نامه است را سعی کرده اند بروی من بپاشند با نقل قول های دروغی از زندان من!! بزودی به این نامه نویسان پشت پرده جواب خواهم داد. ولی به برادرم محمد هرگز. که او ذره ای از احترامش در نظر من کم نشده و اساسا این نامه را به او ربط نمیدهم. سه سال پیش که این نامه را برای ترساندن من از قول برادرم برایم فرستادند و گفتند عقب بکش تا تو را افشا نکنیم گفتم گذشته و امروزی چنان پاکیزه دارم که از هیچ افشاگری باکیم نیست. ولی به برادر نازنینم محمد هر زمان که اینجا آمد جلوی من نشست به تنهایی همین حرفها را به من زد جوابش را خواهم داد. تا به آنروز حتی اگر به تلویزیون سیما مجاهدین هم بیاید من او را مقصر نخواهم دانست. جریان مرضیه همتی و موضع گیریش در برابر خانواده را که حتی به تلویزیون مجاهدین آمد را همه میدانند که وقتی پایش به اینجا رسید چگونه موضع عوض کرد و بسیاری از ناگفتنی ها را گفت. پس بگذارید تا زمانی که در عراق هستند برادر را بر علیه خواهر… خواهر را بر علیه خواهر و هر کس را بر علیه خانواده اش بکار بگیرند. شاید برای این است که از آمدن این بچه ها به کشور ثالث این چنین وحشت کرده اند. شاید که ناگفتنی هایی وجود دارد که نباید پای آنها به خارج از عراق برسد.

نمیدانم. بگذاریم بیایند و آنوقت مشخص خواهد شد. ولی تا به آنروز بگذارید یک جواب قاطع بدهم. میدانیم که موضع گیری علیه من بعنوان مبتکر این فراخوان و کمپین یعنی موضع گیری رسمی سازمان در جهت ماندن در عراق است. همه میدانند که این موضع گیری نه یک موضع گیری فردی بلکه موضع گیری سیاسی یک سازمان سیاسی است برای پا فشردن بر روی استراتژی غلط خودش. پس در اینصورت میخواهم بگویم: شیوه های فئودالی بکار گیری برادر برای کنترل خواهر ممنوع! یعنی یک سازمان سیاسی که زمانی مبارزه اش در مقابل خمینی بود از یک کمپین کوچک می ترسد؟ سابقه سیاسی من چیزی نیست که اینها بخواهند خراب کنند. حقیقی است. تمام بچه هایی که با من در زندان و غیره بوده اند هم میدانند که هیچ نقطه تاریکی در زندگی من نیست برای همین هم هست که از تهدید ها نمیترسم و محکم سر جایم ایستاده ام. تهدید و رعب و وحشت برای بستن دهانها ممنوع!

به مسعود اعتماد کرده بودیم به مجاهدین اعتماد کرده بودیم و برای حمایتمان بهایی بس سنگین پرداختیم. حالا هم اجازه نخواهیم داد آزادی حرف زدن ما را دقیقا مثل کاری که در ایران میشود محدود کنند. ماجرای مرضیه همتی ها نشان میدهد که به موضع گیری کسانی که در عراق هستند تا زمانی که پایشان به دنیای آزاد نرسیده است نمیتوان اطمینان کرد. من در این مدت نشان داده ام که مرعوب نمیشوم. از خدا و پاپ اعظم هم که علیه من نامه بگیرند و چاپ کنند باز هم مرعوب نمیشوم. ولی در برابر حرف و بحث منطقی همه جا حاضرم. بفرمایند. میخواهند نامه از برادر نازنینم علیه من منتشر کنند.. بفرمایند. لجن هایشان را بر سر من بریزند اشکالی ندارد من در زندانهای رژیم از این شکنجه های روانی و جسمی زیاد دیده ام و از اینها باکی ندارم. ولی خواهند دید که چگونه به ضد خود تبدیل خواهد شد. و چگونه تمام افشاگری های آنها بر علیه دیگران نیز با این نامه پاک خواهد شد. شک نکنیم که اگر مجاهدین در شرایط فعلی هر موضع گیری علیه من از طریق هر کس حتی برادرم انجام داده اند همه خواهند فهمید درد کجاست . چون این نه افشاگری فردی بلکه یک موضع گیری سیاسی در جهت ماندگاری در عراق محسوب میشود. باز هم میگویم جان ساکنان لیبرتی و اشرف را فدای سوداگری های سیاسی خود نکنیم. مارک های مزدور وزارت اطلاعات دیگر خریدار ندارد. سئوال این است براستی اگر برادر من عضو سازمان نبود مجاهدین در برابر من و این کمپین چگونه و با چه سلاحی می ایستادند!؟ تمام

سخنی هم رو به دوستان کمپین ما فعالیت هایمان را با شدت بیشتر برای نجات ساکنان لیبرتی ادامه خواهیم داد بگذارید یکبار برای همیشه دست از بازی های سیاسی برداشته و به صراحت تاکید کنند که خطشان نه بیرون آمدن از عراق که ماندن در آن قتلگاه است و بهایش هم از جان تک تک کسانی که آنجا هستند پرداخت میشود. چنین ترفندهایی فقط و فقط بخاطر این است که کمپین را به تعطیلی بکشانند و وقت مرا در پاسخگوئی هدر دهند ولی کمپین تعطیل کردنی نیست . برای اینکه دیگر از من فراتر رفته است.کسانی که از آن حمایت می کنند صاحبان اصلی آن هستند.

 

عاطفه اقبال – 17 فوریه 2013 روز تولدم

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط