12.8 C
Paris
Tuesday, June 28, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

بار دیگر من می نویسم

mina_assadi

به من پیام میدهند و می نویسند که چرا من *دگر ایشان دانند* را در دفاع از ایرح مصداقی نوشتم …

این را دو باره و صد باره مینویسم تا آنان که مرا نمی شناسند بدانند که من در آن نوشته حق مطلب را به درستی ادا نکرده ام.

اگر به خواهم از سر دوستی و عشق واعتماد در باره ی او بنویسم مثنوی هفتاد من کاغذ شود .

ایرجی که من در این سال ها شناختم همان دوستی بود که چراغ به دست در تمام زندگیم به دنبالش می گشتم .کسی بود که لحظه ای به سود خود زندگی نکرد ..

اگر همه ی این زندانیان سیاسی امضاکننده ، تومار ببافند و نام ایرج را به نفرت و خیانت رج بزنند و اگر همه ی زندانیان بی عمل جهان، زیر متنی را به فرموده امضا بگذارند نمی توانند گردی بر چهره ی نویسنده ی * نه زیستن …نه مرگ*بنشانند.

آینده به داوری خواهد نشست.
مینا اسدی…..ششم یونی دوهزار وسیزده …

mina.assadi@yahoo.com

مینا اسدی

 منبع:پژواک ایران

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط