5 C
Paris
Friday, January 27, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

بارک الله و مرحبا

vafa-yaghmayi

دیروز و امروز دو مقاله و نوشته بقلم دوتن از انقلابیون و مبارزان! و دوستداران رهبر بی بدیل آلتر ناتیودر پاسخ به دو نوشته من بافرهنگ و ادب انقلاب نشات گرفته از منشهای رهبران قلمی شده است.
بنا بر اعتقاد من به گوش دادن به نظرات مخالف و انتشار نظرات مخالفان، در دریچه درج می شود تا از مفاسدقلم بنده با خبر شده، و ازمواهب و طهارت قلم  نویسندگان بهره ور شوید.بارک الله و مرحبا!چقدر زیباست جدال قلمی وبیان نظرات، اما به این دو نازنین نویسنده «توحیدی و انقلابی طراز مکتب» توصیه میکنم کمی خونسرد باشند، و آرام بنویسند، چون ممکن است پیش زمینه سازی خدای ناکرده ریزش موها وسکته قلبی و فوتشان، همانطور که پیش زمینه سازی کشتار مجاهدان مظلوم اشرف به گردن روحانی و قصیم سوار شد،به گردن من افتد.
همچنین یک فراز به آخر نوشته لطفا در باره امام حسین …اضافه میکنم که:
امام حسین اگر بود مثل آدم و با منطق با مخالفانش صحبت میکرد و اینقدرمثل شمر ابن ذی الجوشن فحش نمیداد.  جواب من به این مقالات خواندن یکبار دیگر دو نوشته من است که در همانها جواب را میابید و نیازی به پاسخی دیگر نیست.
حال مقالات  و جوابها را بخوانید. اما تاکید میکنم جوابها را بعد از خوابیدن بچه های زیر هجده سال،  افراد بزرگسال بخوانند تا اثر سوئی در اخلاقیات بچه ها نگذارد و کلمات ناجور یاد نگیرند.در ضمن کامنتهائی که حاوی دشنام به نویسندگان یا رهبران بزرگوار باشد منتشر نمیشود میتوانید نظرشان را نقد کنید اما دشنام دادن به من آزاد است که شاعر فرموده است:
ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم
پوشیده نگوئیم همینیم که هستیم
مقاله 
:لطفا در باره امام حسین دهانتان را ببندید اسماعیل … 

جواد محسني پوردهان دريده چه كساني بايد بسته شود؟

مقاله:هفت حصار .اسماعیل وفا یغمائی
جواب:بعدالتحریرهای شاعرمفلوک ومحصور دیروز و رها وآزاد امروز

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط