3.1 C
Paris
Saturday, January 28, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

این است سرنوشت مجاهدین خلق!

Maryam et Massoud Rajavi se retrouvent à Villepinte - 22 juin 2013 FRANCE

حزب کار-طوفان که سال ها قبل در شورای رجوی حضور داشت و پس از مدت کوتاهی از آنان جداشد،مواضع انتقادی بسیار جدی به رهبری و سیاست های این سازمان دارد.این حزب در صفحه فیس بوک خود مطلبی کوتاه راجع به جاسوسی اخیر مجاهدین نوشته است.حزب طوفان با این ارزیابی که مجاهدین در پی «چلبی»شدن  به دامن آمریکا و اسرائیل آویخته اند،برآیند اعمال آنان را ضد مردمی و در  خدمت به اهداف جنگ طلبان آمریکا و اسرائیل ارزیابی نموده است؛این است سرنوشت مجاهدین خلق!

سازمان مجاهدین مدتهاست که در انتظار تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بسر میبرد.

این سازمان نه تنها از تحریم های کشنده بر علیه مردم ایران دفاع میکند بلکه از امپریالیستهای غربی بسرکردگی کاخ سفید میخواهد که بر شدت تحریم ها بیافزایند.

همدستی آشکار مجاهدین با جنگ طلبان فاشیستی مانند جان بولتن داغ ننگ بر پیشانی این سازمان زده است. جاسوسی مجاهدین بر علیه ایران و عدم محکومیت ترور دانشمندان ، نفرت مردم ونیروهای مترقی را نسبت به این سازمان بر انگیخته است .

در پی شکست سیاستهای ضد مردمی مجاهدین ، رجوی ها این سازمان را بسوی مزدوری و خود فروشی کشاندند ، و هرچه بیشتر به مردم پشت کردند تمایلشان برای نزدیک شدن بدرگاه خدایگان کاخ سفید بیشتر شد و ” احمد چلبی” شدن را بیشتر در آنها تقویت کرد.

our men in iran_mek_pmoi_terrorism

” افشای ” پروزه های اتمی ایران را در همین چهارچوب باید دید.

دهن پارگی و اتهام حتی به خودی ها و دوستان دیروزی بخشی از فرهنگ مجاهدین شده است. این فرهنگ پوسیده آنچنان شناخته و افشا شده است که نمیتواند کسی را بسکوت بکشاند.

 هر نیروی سیاسی در اپوزیسیون که به مردم اتکا نداشته باشد راهی جز توسل به امپریالستها ندارد. این است سرنوشت مجاهدین خلق!

منبع؛فیس بوک حزب کار – طوفان

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط