2.9 C
Paris
Friday, December 9, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

اندر قضیۀ «مسلم فیلابی»، «دکتر کریم قصیم»، «دکتر محمدرضا روحانی» و «پدرخوانده» (موسوم به مهدی ابریشمچی)

ghasim_rohani_ex_mek_radjavi2013

اکنون چند ماهی است که “دو طفلان” شورای ملی مقاومت، که مسعود رجوی، رهبری آن را هنوز و گویا به یدک می کشد، از “شورا” جدا شدند. “دو طفلانی” چون  “دکتر کریم قصیم”(رییس کمیسیون محیط زیست شورای نامبرده) و “دکتر محمد رضا روحانی”(رییس کمیسیون ملیت های شورای نامبرده) می باشند.
هنوز جوهر نامۀ جدایی آنها از این “شورا” خشک نشده بود، که لشگرکشی ها شروع شد. انسانهای جعلی و حقیقی در زیر “نامه اکی” امضاء گذاشتند و این “دو طفلان” را خائن، “خبیث”، “خنجر از پشت زن” و… خواندند.
این “دو طفلان” نیز، همانند “احمدی نژاد” که همواره گفت:”بگم! بگم!”، یاران سابق شورایی خود را تهدید “شاملویی” و “مرضیه” ای کردند و گفتند” بگوییم با احمد شاملو چه کردید؟” ، “بگوییم با مرضیۀ عزیر چه کردید؟”(نقل به مضمون از “دوطفلان” جدا شده).
آقا! بگو!
از چه می ترسی؟
دیگر در شورا نیستی.
آقای روحانی!
این یعنی چه که “من هنوز همه چیز را نمی توانم بگویم، چون به امضای خود زیر قرارداد با شورا پای بندم!”(نقل به مضمون)
————————————–
دوطفلان مسلم که از”شورا” بیرون آمدند، هزارها دشنام اسلامی خوردند. از اوپرا خوانش، ناهید همت آبادی، تا رحمان کریمی که چپ را با قیچی برابر نموده است، از منوچ خان هزار خانی تا “مهدی”(چریک مسلمان فدایی خلق)، تا “ج.پ”(جمشید پیمان)، نان به نرخ روز خورده و شاعر شده، علیه این “دوطفلان مسلم: نوشتند.
واپسین نوشته اما از “مسلم” است.
“مسلم”  “فیل” هوا کرده، هر آنچه درخور خود اوست به “طفلانش” نسبت داد تا ثابت کند”فیل آبی” است.
آقای مسلم!
در دستگاه یزید کار می کنی امروز!
آقای “مسلم”!
امروز به دستور پدرخوانده ات”مهدی ابریشمچی”، فرمان صادر می کنی.
آقای “مسلم”!
آیا با نشان ندادن ورزش بانوان در تلویزیون مجاهدین و در آینده موافقی؟
آقای مسلم!
آقای اسکندر(که همنامت ایران را در یورش به مام ما به آتش کشید)
یادت باشد:
دو فرزندت در آن سالها به”حارث” قاتل آینده شان گفتند:
“حارثا ما را مکُش!”
شرم کن مسلم!
“حارثا ما را مکُش”
ما ایرانی هستیم.

کیانوش رشیدی قادی

منبع:پژواک ایران

 

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط