12.3 C
Paris
Friday, March 31, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

اعلام موجودیت انجمن نجات از فرقه ها در پاریس

روز اول مارس ۲۰۱۹، یک انجمن جدید در ارتباط با افراد جداشده اعلام موجودیت نموده که متن اطلاعیه آن عینا نقل می گردد:

با کمال خرسندی و مسرت به اطلاع هموطنان عزیز، خصوصا خانواده های دردمند و رنجکشیده اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق، می رساند که “انجمن نجات از فرقه ها” متشکل از خانواده های اعضای فرقه رجوی و جداشدگان از این فرقه، با هدف ارتباط با خانواده ها و اعضای سابق مجاهدین خلق در اروپا راه اندازی شده و بدین وسیله رسما اعلام موجودیت می نماید.

از نظر این انجمن، سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود و مریم رجوی یک فرقه مخرب کنترل ذهن می باشد که اعضای خود را تحت اسارت ذهنی و عینی قرار داده و ارتباط آنان با دنیای آزاد و خصوصا خانواده هایشان را، جهت سوء استفاده هر چه تمام تر از آنان، قطع نموده است.

از نظر این انجمن، سازمان مجاهدین خلق قبل از اینکه یک مقوله سیاسی یا امنیتی باشد یک مقوله حقوق بشری است چرا که ابتدائی ترین حقوق انسانی در آن نقض می شود و خانواده های بسیاری نیز در همین رابطه در رنج و عذاب می باشند.

از نظر این انجمن، سازمان مجاهدین خلق از فریب و نیرنگ برای جذب و حفظ و کنترل نیروها استفاده کرده و آنان را اسیر و از حقوق خود محروم می نماید و لذا فی الواقع یک تهدید جدی اجتماعی و دامی مخوف بر سر جوانان و افراد بی اطلاع به حساب می آید.

این انجمن تمامی سعی و تلاش خود را بکار می بندد تا:

از هر طریق ممکن، ارتباط اعضای اسیر در داخل فرقه رجوی با بیرون از فرقه و دنیای آزاد و بخصوص خانواده هایشان را برقرار نماید.
از هر طریق ممکن، فرقه رجوی را وادار نماید تا حقوق اعضای خود، خصوصا حق ارتباط با خانواده، را به رسمیت بشناسد.
از هر طریق ممکن، ماهیت فرقه ای مجاهدین خلق و رهبری آن را بر همگان برملا کرده و مانع از جذب افراد بی اطلاع با نیرنگ و فریب به داخل مناسبات فرقه ای گردد.
“انجمن نجات از فرقه ها” دست همکاری به سوی تمامی خانواده های دردمند و رنج کشیده در سراسر اروپا دراز کرده و طالب ارتباط هرچه گسترده تر و ارائه طرح ها و پیشنهادات آنان می باشد. همچنین این انجمن از تمامی اعضای سابق و فعالان حقوق بشری و سایت های مربوطه می خواهد تا در شناساندن فعالیت های این انجمن جدید التأسیس همت گمارند.

انجمن نجات از فرقه ها – پاریس

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط