14.4 C
Paris
Monday, October 3, 2022

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

از میان یادداشت ها علیه مصداقی

radjavi_mesdaghi

انصاف حکم می کند چنانچه خود مصداقی هم اشاره کرده به تردیدها و پرسش های او پاسخ داده شود.

در میان نوشته ها و یادداشت هایی که طی یکی دو ماه اخیر علیه ایرج مصداقی نوشته شده در میان فحش و تهمت هایی که نثار مصداقی شده و می شود، گاه نویسندگان به نکاتی اشاره می کنند که برای خود آنها هم می تواند قابل تامل باشد. اینکه این حجم واکنش علیه مصداقی و آن هم با آن شکل کلیشه ای و تکراری چه نتیجه ای عاید مجاهدین می کند، حاوی چه نکته ناگفته ای است و یا اینکه چه تاثیری روی مخاطبان می گذارد، سوالاتی است که علیرغم بی پاسخی اما چرایی شان کاملا روشن است. معنی اش این است که مصداقی هم روی زخم ها و هم ریشه این زخم ها و هم روی دردها و هم روی درمان آنها انگشت گذاشته است. و این ربطی به مصداقی و غیر وذالک ندارد.

در سی سال گذشته هر نقد به مجاهدین بطور سیستماتیک متوجه رهبری شده است. به گمانم این امر فی النفسه چالش برانگیز است! و بر درستی بسیار انتقادها به سازمان دلالت دارد؛ به این دلیل که وقتی قرار باشد هر انتقادی به سازمان بی واسطه نقد به رهبری تلقی شود معنی اش این است که کسی جز او کاره ای نیست. سوای هر قضاوتی درباره عملکرد این رهبری، اما نفس این موضوع در تعارض جدی با ادعاهایی است که خانم مریم رجوی با شاخص دنیای مدرن روی آن تاکید دارند. دنیای مدرن مورد ادعای مریم رجوی متکی به خرد جمعی است. مسئولیت ها تقسیم شده است. همچنانکه اختیارات. حق پرسشگری و پاسخگویی برای هر کس به رسمیت شناخته شده است. در چنین مناسبات و ساختاری است که هرکس مسئول اختیاراتی است که به او واگذار شده و باید پاسخگو باشد. اما در اینجا رجوی صراحتا می گوید پاسخ همه سوالات تان را از من بخواهید و در مقابل وقتی کسی سوال می کند هر کسی خود را ملزم به دفاع و پاسخگویی می کند جز رهبری. آن هم چه پاسخگویی!!! و تازه وقتی هم پاسخگو می شود به قول نیابتی آنقدر منحصر به فرد است که به بلاهت توصیف می شود.

هدف ام در این یادداشت پرداختن به این موضوع نبود، بهانه یادداشت آقای سیامک سعیدپور در رابطه با ایرج مصداقی بود. قضاوتی درباره مطلب ایشان ندارم. چون مربوط به روابط و خاطرات مشترک نویسنده و آقای مصداقی است. اما نکته ای اشاره کرده اند که هم تناقض آمیز و هم برای خودشان می تواند تامل برانگیز باشد. ایشان در بخشی از نوشته شان در تفاوت عملکرد تواب ها با ایرج مصداقی می نویسند:

“اگر در زندان یک تواب یا بریده از استیصال و درماندگی تیر خلاص آخر را بر فرق یک مبارز و مجاهد شلیک می کرد. او در سوئد، مملکتی آزاد، از روی انتخاب و اشتیاق قلبی خودش تیر خلاص را بر فرق یک جنبش و یک مقاومت شلیک می کند.”

وقتی ایشان روی کدهایی مثل اینجا یعنی سوئد و یعنی مملکتی آزاد، و از روی انتخاب، و با اشتیاق قلبی، و … تاکید می کنند، معنی اش این است که اتهامات دوستان ایشان و بعضا اتهامات تلویحی مزدوری و بریدگی و وابستگی و … به مصداقی نمی چسبد. اگر کسی به قول ایشان در مهد آزادی دنیا و از روی اختیار و اشتیاق و … تیر بر مغز مقاومت شلیک کرد، معنی اش این است که به درست یا به غلط قلبا به این نتیجه رسیده است. طرفه اینکه آقای مصداقی اصلا چنین هدفی از گزارش خود نداشته و اتفاقا بزرگترین نقد به ایشان این است که چطور می تواند به تغییر رفتار چنین رهبری که هیچ نقطه روشنی برای آن متصور نبوده، امیدوار باشد. آقای سعیدپور روی نکته خوبی انگشت گذاشته اند، کسی که در آرامش و بدون ترس و هراس و از روی انتخاب و اشتیاق قلبی رهبری مجاهدین را نقد می کند، ولو اینکه در قضاوت اش هم دچار اشتباه شده باشد، حداقل اینکه مزدور و وابسته به جمهوری اسلامی نیست. شرط انصاف هم نیست با چنین آدمی آنگونه که دیدیم تنظیم رابطه شود. انصاف حکم می کند چنانچه خود مصداقی هم اشاره کرده به تردیدها و پرسش های او پاسخ داده شود. همچنانکه آن بنده خدا خود گفته حاضر است با رهبری و هر کسی از جانب رهبری حاضر است درباره محتوای گزارش ۹۲ مناظره و صحبت کند.

بهار ایرانی

 

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط