23.9 C
Paris
Friday, July 19, 2024

آیا مجاهدین خلق فرصت طلایی مشارکت درانقلاب زنان ایران را از دست دادند؟

بیش از یک ماه از قتل فجیع مهسا امینی  و شروع اعتراضات مردم، علیه رژیم ایران می گذرد.

هزاران نفر دستگیر، زندانی و شکنجه شده اند.

بیش از ۲۵۰ نفر نیز توسط رژیم ایران کشته شده اند.

بنظر من انقلابی در ایران شکل گرفته است که زنان نقش بسیار فعالی در آن دارند. انقلابی که رهبر ندارد!

انقلابی که ایدئولوژی ندارد. زنان روسری ها را از سر بر می دارند، علیه حجاب اجباری فعالیت می  کنند و در خیابان ها روسری های خود را به آتش می کشند و بطور آشکار ایدئولوژی آخوند ها را هدف قرار داده اند.

افراد، شخصیت ها، گروه های سیاسی و اکثریت مردم در کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا از انقلاب نوین مردم ایران حمایت می کنند.

سازمان مجاهدین خلق به رهبری خانم مریم رجوی نیز در گوشه ای فقط برای خودشان فعالیت می کنند و پیوندی با دیگر گروه ها و ایرانیان ندارند.

بنابراین در کشورهای اروپایی اغلب دو مدل تظاهرات وجود دارد.

-تظاهرات ایرانیان

-تظاهرات مجاهدین خلق

همزمان مجاهدین خلق انتقادها و حملات لفظی خود علیه شاهزاده رضا پهلوی را در وب سایت ها و شبکه ها اجتماعی گسترش داده اند. طوریکه شاهد درگیری هواداران مجاهدین با دیگر گروه های سیاسی حاضر در تظاهرات هسیتم. این یک خطای استراتژیک است!

همین موضوع و نشنیدن صدای مردم توسط مریم رجوی و دیگر رهبران سازمان ، تنفر از مجاهدین خلق را نسبت به قبل افزایش داده است. چونکه پایگاه اجتماعی شاهزاده رضا پهلوی در ایران بسیار بیشتر از مجاهدین خلق ایران است.

تظاهرات 80000 نفری ایرانیان در برلین – 22 اکتبر 2022

اکنون در شبکه های اجتماعی مردم به همدیگر هشدار می دهند در تظاهراتی که مدیریت آن با مجاهدین خلق باشد، شرکت نکنند.

رژیم ایران نیز از شکاف بوجود آمده استقبال می کند و اعتراضات مردمی را به مجاهدین خلق، عربستان سعودی، آمریکا و اسرائیل نسبت می دهد.

این مسئله دستاویزی برای سرکوب شدید مردم توسط رژیم ایران شده است. طوریکه حتی شهروندان و گردشگران فرانسوی، اطریشی، سوئدی، انگلیسی و … را به جرم واهی حمایت یا شرکت در تظاهرات دستگیر و زندانی می کنند.

همزمان با اعتراضات زنان ایران علیه حجاب اجباری، وقت آن بود که مریم رجوی و دیگر رهبران مجاهدین خلق در مراسمی زنده، همانند دختران و زنانی که در ایران فعالیت می کنند، کشف حجاب می کنند و جانشان را از دست می دهند، روسری های خود را از سر بر می داشتند و با زنان ایران همراه می شدند.

بنظر من رهبران سازمان مجاهدین خلق همچون روزهای منتهی به سقوط صدام حسین در عراق، یک بار دیگر دچار خطای استراتژیک شده و فرصت تاریخی و طلایی پیام جنبش اعتراضی مردم ایران را دریافت نکرده اند. و این موضوع باعث گسست بیشتر آنان از آینده، انقلاب نوین مردم ایران، اعتراضات مردمی و منجر به انزوای آنان شده است!

 

جواد فیروزمند – ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ – شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط