21.4 C
Paris
Thursday, September 28, 2023

در تجاوز جنایتکارانه پوتین به اوکراین، 15 میلیون بی خانمان، هزاران کشته و مجروح و بیش از 5میلیون پناهنده به کشورهای همسایه !

آوار نیروها در آلبانی بر سر فرقه رجوی

همانگونه که پیش بینی هم شده بود و انتظار میرفت  پس از خروج فرقه رجوی از عراق اوار نیروها در البانی  شدت گرفته است واقعیتی که بصورت قانونمند باید اتفاق می افتاد و فرقه رجوی نمیتواند به هیچ شیوه و دوز و کلکی جلوی انرا بگیرد .اوار نیرو و جدائی قربانیان نگونبخت از این فرقه نتیجه سیاست های مخرب و ضد مردمی رجویست کسی که باد میکارد قطعا طوفان درو خواهد کرد و اینک طوفان ریزش نیرو در راه است .

تمام کسانی که حتی چند روز طعم زندگی در فرقه رجوی را چشیده اند با پوست و گوشت و استخوانشان میفهمند که در این فرقه چه میگذشته و چه میگذرد رنج و حرمانی که ما با تمام وجودمان انرا لمس کرده ایم از شکستن حریم ازادی تا شکستن حریم و حرمت انسان وانسانیت از یاد نبرده ایم که چه شبها و روزهای دهشتناکی را در این فرقه  به سربرده ایم انجا که افراد را وادار میکردند تا به کنار دستی شان فحش وناسزا بدهند تا خود از زیر تیغ این وحشت رهائی یابند روباتهائی از جنس انسان با پوست و گوشت و استخوان اما خطرناکتر از هر رباط دست ساز بشر رباتهائی که استعداد قتل وضرب شتم نوع انسان را داشتند . تمام کسانی که چه دیروز و چه امروز در این فرقه بوده اند میدانند که ما چه میگوئیم ما از کسانی سخن میگوئیم که به ما میگفتند گوهران بی بدلیل اما هر لحظه ما را با شقاوت به مسلخ میکشیدند و با اوباشان و قداره بندانشان برایمان خط و نشان میکشیدند که میتوانند هر بلائی برسرمان بیاورند .

والبته انروزها گذشت و باز هم میگذرد تا جائی که فرقه رجوی در تمامیتش به تاریخ بپیوندد همانگونه که امروز مسعود رجوی بعنوان تئوریسین این فرقه و مسئول و مصبب اینهمه ویرانی به تاریخ پیوسته است و دیگر حتی نامش را نمی اورند چه برسد به راهش سرنوشت محتوم جریانی که از خون نیروهایش برای خود پلکان میساخت تا به  قدرت برسد امروز دستش برای همه رو شده است حتی برای کسانی که همین امروز در فرقه رجوی در البانی هستند همه فهمیده اند راه را اشتباه امده اند و باقیمانده ها نیز بدنبال گریزگاه میگردند دیر یا زود انها نیز خواهند گریخت و خود را رها خواهند کرد اما تجربه نشان داده که یک روز زودتر بیرون امدن بهتر از ان است که در انتظار شرایط باشیم فرقه رجوی در اوج استیصال تلاش میکند این قربانیان را به هر شکلی شده در فرقه نگه دارد حتی بصورت ظاهری چرا که میدانند همین که موج براه بیافتد تمامیت فرقه جارو خواهند شد بی شک بسیاری از این قربانیان نگونبخت که هنوز در چنبره هفتاد حصار این فرقه گرفتار هستند هر لحظه به این فکر میکنند که چه زمانی از فرقه جدا شوند اما تجربه نشان داده برای خروج از این  فرقه ای که تمام هست و نیست انها را گرفته هر لحظه که بخواهند میتوانند خود را از شر این فرقه برهانند کافیست اراده کنند که خودشان باشند و تصمیم بگیرند . قربانیان این فرقه باید  به گذشته بنگرید که چگونه فرقه رجوی و شخص رجوی در طی همین چهارده سال گذشته که صدام سرنگون شده بود چگونه شما را به بازی گرفت و اخر سر هم معلوم شد که خودش و هم مریم رجوی سالهاست فرار  کرده اند و حتی اثری هم از انها  نیست از خود بپرسید فرقه رجوی در این سی شش سال چه گلی به سر شما و مردم زده است جز ویرانی و مرگ نخواهید یافت خانواده های ویران شده و هزاران قربانی بر خاک افتاده و هزاران معلول نتیجه این امامزاده های قلابی بوده است پس چرا باید درنگ کرد ؟ باید چه اتفاقی بیافتد که ما اراده کنیم تا به زندگی و ازادی باز گردیم این شما هستید که تصمیم میگیرید چگونه زندگی کنید هر جا که بخواهید و با هر اندیشه ای که دارید این خود شما هستید که باید مسیر زندگی تان را انتخاب کنید زنجیر های اسارت را بشکنید تا طعم زندگی و ازادی را بدون فرقه احساس کنید اری زندگی زیباست عشق و عاطفه هرگز نمرده و نخواهد مرد این ما هستیم که به زندگی معنا میدهیم .

با امید به اینکه قربانیان باقیمانده در این فرقه بتوانند با شکستن زنجیرهای اسارت  زندگی را دوباره تجربه کنند انچنان زندگی کنند که دوست دارند به امید انروز .

منصور نظری، ایران اینترلینک

AriaNews
AriaNewshttps://aria.ariairan.com/
اخبار اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی از سراسر جهان در Aria News | آریا نیوز
آخرین خبرها
اخبار مرتبط